Lärare som distansundervisar ska inte åläggas att komma till skolan

03.03.2021 - 15:49 Pressmeddelande
Illustration

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen kritiserar starkt att en del utbildningsanordnare ålägger lärarna att komma till skolan för att distansundervisa eleverna som arbetar hemma. I synnerhet har frågan nu blivit angelägen i högstadierna. Många lärare har vänt sig till OAJ i frågan.

Rekommendationen om distansundervisning och begränsningen av antalet vuxna som kan mötas måste naturligtvis också följas inom utbildningssektorn så långt som möjligt. Skulle lärarna vara en yrkesgrupp som inte arbetar utan att de måste övervakas på plats, förundrar sig Olli Luukkainen.

Han vädjar till Utbildningsstyrelsen att förbjuda det helt omotiverade förfarandet som strider mot regeringens rekommendation.

Arbetsgivaren måste stödja orken i arbetet och trygga arbetssäkerheten

I detta nu är alla lärare inom småbarnspedagogik och i åk 1 - 6 i grundskolan i närundervisning samt lärarna i den förberedande undervisningen plus många lärare som ger särskilt stöd. De arbetar dagligen i nära kontakt med barn, unga och kolleger, även om skolan eller daghemmet ligger i ett område där coronaepidemin sprider sig eller accelererar. Allt för ofta är även skyddsutrustningen bristfällig.

– Det finns inget sätt för anställda som arbetar med små barn eller barn som behöver särskild omsorg att undvika daglig nära kontakt i arbetet. Arbetsgivaren måste göra allt för att säkerställa arbetssäkerheten för lärare, rektorer och daghemsföreståndare i daghem och grundskolor. Det finns rum för förbättringar. Vidare prövas personalen av oklara instruktioner av politiker och myndigheter och kommunikationen är inte alltid den bästa möjliga.

– Man måste fråga sig vad samhället gör om lärarna stannar hemma från jobbet i stora skaror på grund av utmattning, exponering eller sjukdom, säger Luukkainen.

OAJ har outtröttligt vädjat till statsmakten att påskynda vaccineringen av lärare. OAJ anser att lärarna bör vaccineras bland de första yrkesgrupperna genast efter att vårdpersonal och riskgrupperna har vaccinerats. I tio andra europeiska länder har lärarna redan prioriterats i vaccinationsordningen och i Tyskland har vaccineringen av lärarna redan börjat.

Det är inte heller möjligt att samtidigt ge distans- och närundervisning. Dessutom belastas  lärarna av oro för både elevernas hälsa och den egna hälsan.

– Det skulle vara minst sagt rimligt att beslutsfattarna skulle säga att i undantagsförhållanden och på grund av så omfattande distansundervisning är det omöjligt att uppfylla alla förväntningar i läroplanen. Det här skulle vara en hoppingivande signal till lärarna och cheferna som axlar en oskäligt stor börda i coronatider, säger Luukkainen.