Lärare uppmuntrar sina kollegor till barmhärtighet – äkta närvaro är viktigare än perfektion

24.03.2021 - 08:23 Nyheter
Illustration

Reetta Nisonen lär ut bildkonst i högstadiet och gymnasiet och handleder lärarstuderandes praktik. Som lärare upplever hon att motivationen har stor betydelse i arbetet. Hon har ett tydligt budskap till de lärarstuderande som oroar sig över de höga krav som arbetet ställer: det viktigaste som lärare är inte att vara perfekt, utan att vara mänsklig inför eleverna.

Reetta Nisonen berättar att hon redan i gymnasiet insåg att hon vill ha ett jobb som kombinerar bildkonst och umgänge med människor. Inspirerad av en kompis sökte hon in för att studera konstpedagogik, och har inte behövt ångra sitt val sen dess.

Nu lär Reetta ut bildkonst till högstadieelever och gymnasister i Helsingfors universitets normalskola i Vik.

– Arbetet är mycket intressant och omväxlande. Ungdomarna är enormt roliga och jag kan inte sluta beundra hur fiffiga de är, säger Nisonen.

Ungdomarna är enormt roliga och jag kan inte sluta beundra hur fiffiga de är.

Läroplanen fastställer målen även för undervisningen i bildkonst. Det som gör arbetet intressant är friheten att använda sin egen kreativitet för att uppnå målen. Många som minns sina egna bildkonstlektioner skulle förvånas över hur mångsidig bildkonsten som läroämne är.

– Konst är mycket mer än att göra något med händerna. Under lektionerna ser vi på saker ur många olika synvinklar, eftersom konsten har många kopplingspunkter till samhället, aktuella diskussioner och nyheter, säger Reetta.

Läraren stöder och hjälper att finna de egna styrkorna

Enligt Reetta betonas motivationens betydelse i undervisningen. Om en elev till exempel upplever att hen inte kan göra en bild, kan man inte lämna eleven ensam med uppgiften.

– När en elev kommer och säger att hen är dålig på att teckna så är det min uppgift att berätta att det inte bara handlar om att teckna. Vi kan tillsammans se på vad allt annat eleven kunde vara bra på och hur vi tillsammans kan öva på olika saker, beskriver Reetta.

När en elev kommer och säger att hen är dålig på att teckna så är det min uppgift att berätta att det inte bara handlar om att teckna.

Utöver sitt arbete som lärare i bildkonst handleder Nisonen lärarpraktikanter. Handledningen har också hjälpt henne att fundera över sin egen identitet som lärare.

– Om man med ett ord ska beskriva mitt förhållande till mitt jobb, så är det 'engagerad'. Jag är engagerad i det jag gör. Jag är engagerad i min arbetsgemenskap och i de unga som jag arbetar med. Och jag är säker på att min kärlek för arbetet syns i det jag gör.

Lärarna skulle behöva mer stöd i början av karriären

På Reettas arbetsplats handleds utöver barn och unga även blivande lärare, som gör sin undervisningspraktik i skolan. Som handledare för blivande lärare vet Reetta, hurdana tankar yrkesvalet väcker hos dem.

– De blivande lärarna är förvånansvärt ofta oroade över hur de ska orka i detta arbete. Bilden av att lärararbetet är tungt beror säkert delvis på hur det framställs i media, men delvis också på att arbetet på riktigt är krävande. De människor som söker sig till branschen är också ofta mycket samvetsgranna och tenderar till perfektionism.

De blivande lärarna är förvånansvärt ofta oroade över hur de ska orka i detta arbete.

Samvetsgrannheten i kombination med ett krävande jobb och med att lärararbetet i motsats till andra jobb inte har regelrätta arbetstider kan snabbt leda till utmattning. Reetta uppmanar alla blivande och nuvarande lärare att vara barmhärtiga mot sig själva.

– I läraryrket är det mycket viktigt att lära sig att dra gränser för hur mycket man kan kräva av sig själv. Jag är inte heller till någon glädje för mina elever om jag blir överarbetad genom att sträva efter perfektionism. Inte heller eleverna väntar sig det, utan de vill att läraren är närvarande, ärlig, öppen och mänsklig, säger Reetta.

Hon önskar att alla lärare i början av sin karriär kunde få kollegialt stöd av en mer erfaren kollega.

– Stöd borde erbjudas när det som mest behövs. Lärararbetet blir lättare i takt med att erfarenheterna, läromaterialet och självsäkerheten ökar. De gör alla det vardagliga arbetet lättare.

Stöd borde erbjudas när det som mest behövs. Lärararbetet blir lättare i takt med att erfarenheterna, läromaterialet och självsäkerheten ökar.

Reetta hoppas att yrket ska vara lockande även i framtiden, eftersom så mycket gott och viktigt ingår i det.

– En av de bästa sidorna med jobbet är att man hela tiden lär sig nytt. Det känns också väldigt fint när en tonårig elev berättar att bildkonstundervisningen gett nya insikter eller helt nya sätt att tänka. Sådan respons gör mig varm om hjärtat varje gång.

En uppgift lika stor som framtiden

  • Lärarna och proffsen inom småbarnspedagogiken har ett krävande expertarbete. Bekanta dig med det kunnande som krävs inom olika utbildningsstadier och med vad jobbet kräver här.   
  • Lärarna från småbarnspedagogiken till universiteten värnar i sitt arbete om värden som hela samhällets välfärd bygger på. Bekanta dig med elva historier om engagemang.
  • Bekanta dig med yrkets betydelse och delta i att skapa framtider: tehdääntulevaisuuksia.fi/sv