Lärarna understöder kriminalisering av riktade trakasserier

23.04.2021 - 14:48 Nyheter
Illustration

OAJ:s medlemmar har i likhet med andra Akava-medlemmar utsatts för riktade trakasserier. Det framgår av Akavas undersökning där mer än 70 procent av de tillfrågade anser att det är motiverat att kriminalisera riktade trakasserier.

Syftet med undersökningen Akava Works som gjordes i mars var att kartlägga fackföreningarnas inställning till kriminalisering av riktade trakasserier. Riktade trakasserier är verksamhet där en person utsätts för direkta eller indirekta trakasserier. Metoder kan vara bland annat att hota, svartmåla eller sprida uppgifter av privat karaktär.

OAJ-medlemmarna svarar rätt lika som andra Akava-medlemmar, men det finns några små skillnader. Våra medlemmar har utsatts för riktade trakasserier och hot lite mer än Akava-medlemmarna, säger Vesa Ilves, forskare vid OAJ.

OAJ-medlemmarna upplever ofta hot öga mot öga, i text eller i sociala medier. OAJ-medlemmarna drabbas också i högre grad av utomstående påtryckning.

– Mer privat samt falsk information har spridits om OAJ-medlemmar än om andra Akava-medlemmar. Vidare upplever OAJ-medlemmarna också i högre grad att andra har uppmuntrats att hota dem, säger Ilves.

Enligt OAJ:s jurist Kai Kulla tyder de öppna svaren på att det fortfarande finns många problem med dålig arbetsatmosfär i det finländska arbetslivet, såsom arbetsplatsmobbning och osakligt beteende. Respondenterna kritiserar också diskussionskulturen och språket i sociala medier.

 – Men hot är inte alltid samma sak som riktade trakasserier där man också uppviglar andra till att delta, säger Kullaa som deltog i utarbetandet av undersökningen.

Akava föreslår att regeringen sätter igång en lagändring så att riktade trakasserier kriminaliseras.

Sammanlagt 7 348 Akava-medlemmar från 14 olika förbund deltog i Akava Works-undersökningen mellan den 15 och 29 mars 2021.

Text: Henna Honkalo och Maija-Leena Nissilä
Foto: Leena Koskela