Lärarna i Finland valdes till årets utbildningspåverkare – yrkesskickligheten har framhävts i undantagsförhållandena

30.01.2021 - 11:15 Nyheter
Illustration
Anna Renfors mottog utmärkelsen av OAJ:s ordförande Olli Luukkainen på Educa-mässan. Bilder: Leena Koskela och Jarkko Mikkonen.

Utmärkelsen Årets utbildningspåverkare 2020 gick till de finländska lärarna. OAJ:s ordförande Olli Luukkainen offentliggjorde OAJ-styrelsens val vid den digitala Educa-mässan.

Olli Luukkainen säger att varje lärare i Finland och varje person i lednings- och chefsställning i branschen har haft det synnerligen tufft under det senaste året.

– OAJ vill med utmärkelsen uppmärksamma undervisningssektorns otroliga prestationer i svåra omständigheter. De finländska lärarna tackas för att de också i undantagsförhållanden har arbetat långsiktigt och engagerat för lärande, bildning och kunskap på alla utbildningsnivåer. Det här är också i universell jämförelse en alldeles extraordinär bedrift, konstaterar Luukkainen.

OAJ:s styrelse vill med utmärkelsen uppmärksamma undervisningssektorns otroliga prestationer i svåra tider.

Educa ordnas i år som ett digitalt evenemang på grund av coronaepidemin. Utmärkelsen togs emot på lärarnas vägnar av Anna Renfors, lärare i modersmål och litteratur i Lempäälä. Renfors representerar i egenskap av OAJ:s fullmäktigeordförande landets alla lärare och chefer i branschen.

– I mars ifjol förändrades arbetsvardagen radikalt för mig och mina kolleger, ja för varje lärare. Arbetet blev ännu mera krävande och allt annat än lätt. Mångas ork har prövats hårt, vilket också OAJ:s kartläggningar visar. Det är viktigt att lärarnas ansträngningar uppmärksammas efter ett dylikt år och att lärarna även får ett offentligt tack, säger Anna Renfors.

Arbetets betydelse ses i nytt sken

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ:s styrelse utser årligen en person eller sammanslutning som utmärkt sig inom sektorn för utbildning, fostran och forskning till Årets utbildningspåverkare.

Första utmärkelsen tilldelades år 2010. Kriterierna för utmärkelsen är bland annat långsiktigt och gediget arbete inom fostran och utbildning, någon särskild utbildningsgärning under det gångna året, ny och innovativ verksamhet samt synlighet i den egna regionen eller på orten. OAJ-föreningar kan föreslå pristagare. 

– Utmärkelsen har ofta tilldelats en enskild person. Det skulle dock kännas fel att inte uppmärksamma lärarnas och till exempel rektorernas och daghemsföreståndarnas ansträngningar under coronaåret. De finländska lärarna uppfyller alla kriterier för utmärkelsen och jag tror att i dessa undantagstider ser man också utanför branschen på läraryrkets betydelse i ett nytt sken. En lärare är en ständig utbildningspåverkare och tack vare lärarna kan vi lita på att samhället går mot en ljusare framtid, säger Luukkainen.

Lärarna uppfyller alla kriterier för utmärkelsen.

Renfors berättar att hon beundrar lärarnas kunnande som har accentuerats vid snabba omställningar.

– Vi lärare arbetar nära elever och studerande och alla stöds individuellt. I coronatider har vi varit tvungna att hitta nya vägar i lärararbetet. Jag beundrar storligen den yrkesskicklighet som varje finländsk lärare har. Tack vare den har vi klarat av den här påfrestande situationen. Jag uppskattar också alla i chefsställning som har axlat enormt mycket extra arbete med allt från omorganisering av undervisningen till smittspårning, säger Renfors.

I coronatider har vi varit tvungna att hitta nya vägar i lärararbetet.

OAJ ordnar i vår en medlemsgala på distans för att fira utmärkelsen, vilket Renfors ser fram emot.

– Gemensamma sammankomster har varit på kort under det senaste året. Även om vi måste ordna festligheterna på distans är det viktigt att vi har något glatt att se fram emot som ger omväxling i vardagen.

Ladda ner diplomet – mera info om galan kommer inom kort!

 • Diplomet publiceras i Opettaja och Läraren i februari. Du kan också ladda ner diplomet i pdf-form.
 • OAJ-medlemmarna får info om vårens galakväll per e-post i februari.
 • Se till att vi har dina rätta kontaktuppgifter så att posten når dig! Här får du info om hur du kollar och uppdaterar uppgifterna.  

Årets utbildningspåverkare

 • 2010 Ilkka Pirskanen, direktör för Norra Karelens samkommun för utbildning
 • 2011 Pedagogie emeritusprofessor Kari Uusikylä
 • 2012 Pasi Sahlberg, direktör för CIMO
 • 2013 Pedagogie professor Hannele Niemi
 • 2014 Esko Lukkarinen, direktör för ansvarsområdet undervisnings- och kulturväsendet vid regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland och överinspektör Kari Lehtola, undervisningsväsendet vid regionförvaltningsverket i Östra Finland
 • 2015 Finlands Föräldraförbund
 • 2016 Petri Lempinen, verkställande direktör för AMKE
 • 2017 Professor Jouni Välijärvi
 • 2018 Professor Kirsti Karila
 • 2019 Professor Minna Huotilainen
 • 2020 Lärarna i Finland