Lokal justeringspott i UKTA betalas i april

25.01.2021 - 15:12 Nyheter
Illustration

I det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal finns en lokal justeringspott på 0,8 procent till förfogande i april. I yrkesläroanstalter är potten 0,4 procent. Huvudförtroendemännen förhandlar som bäst om hur potten ska fördelas.

De lokala justeringspotterna används främst till att utveckla lokala lönesystem, korrigera lokala missförhållanden i lönerna och till resultatfrämjande åtgärder och uppgiftsändringar.

– Lokala justeringspotter kan användas till justering av uppgiftsrelaterade löner i enlighet med arbetsvärderingen och till individuella tillägg. Samtidigt ska man se till att lönenivån för personer i lednings- och chefsställning står i rätt förhållande till de underställdas löner eller till lönerna i jämförbara grupper, säger OAJ:s specialsakkunniga Aleksi Tervamaa och förhandlingschef Markku Perttunen.

Den lokala justeringspotten beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av UKTA-avtalet.

Som medlem kan du påverka fördelningen

Som bäst förhandlar den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationernas representanter om användningen av den lokala justeringspotten.

I förhandlingarna strävar man efter att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

Som medlem kan du vända dig till din lokalförening och föreslå hur justeringspotten ska riktas. Kontakta till exempel lärarombudet, en styrelsemedlem eller förtroendeman. Det är helt och hållet en lokal fråga hur justeringspotten fördelas.

Utöver den lokala justeringspotten betalas också en allmän förhöjning från 1.4.2021. Den är 0,72 procent för allmänbildande lärare, 0,75 procent för lärare inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen och 0,99 procent för lärarna i yrkesutbildningen.

Text: Henna Honkalo
På svenska: Minna Rosenström
Bild: Leena Koskela

Dela