Närmare en miljon euro i understöd för lärarnas välbefinnande i arbetet

30.08.2021 - 15:56 Pressmeddelande
Illustration

OAJ delar i höst ut nästan en miljon euro i understöd från fonden för arbetshälsa. Bidrag har beviljats för 35 olika projekt. Det är OAJ-föreningar och medlemssammanslutningar som ska främja välbefinnande i arbetet för lärare, chefer och arbetsgemenskaper.

OAJ:s fond för arbetshälsa fick i våras över 300 ansökningar. Ansökningarna kom i huvudsak från medlemssammanslutningar och föreningar. I en del projekt var också arbetsgivaren involverad. Vidare kom en handfull ansökningar för avhandlingsarbete.

– Vårt önskemål var att projekten i stor utsträckning ska gynna arbetstagare och arbetsgemenskaper inom sektorn för utbildning, fostran och forskning. Därför välkomnades till exempel ansökningar för arbetshandledning. Det avgörande var att projekten uppfyllde ansökningskriterierna och att det tydligt framkom hur bidragen skulle förbättra OAJ-medlemmarnas välbefinnande och arbetslivskvalitet, säger Jari Cavernelis, utvecklingsdirektör vid OAJ.

Ny ansökningsomgång i början av 2022

OAJ betalar ut bidragen före slutet av september. Bidragen kan ännu användas under hela nästa år. Följande ansökningsomgång är i början av år 2022.

OAJ:s presidium beslutade om mindre stödbelopp och OAJ:s styrelse om bidrag på mer än 50 000 euro. Det största bidraget på 110 000 euro gick till OAJ:s lokalförening vid yrkeshögskolan Diakonia för ett pilotprojekt med arbetstidsplanering för yrkeshögskolans lektorer.

Beviljade bidrag