OAJ: Det behövs en tjänsteman för svenskspråkig utbildning vid ministeriet

12.03.2021 - 15:04 Nyheter
Illustration

Den första heltäckande utredningen om den svenskspråkiga utbildningen jämte åtgärdsförslag publicerades på torsdagen. Enligt OAJ bör en tjänsteman utses vid undervisnings- och kulturministeriet som ansvarar för all svenskspråkig utbildning.

Det råder brist på lärare inom den svenskspråkig utbildningen. Bristen är störst inom småbarnspedagogiken och situationen är sämre än på den finska sidan.

– Tillräckligt många lärare inom småbarnspedagogiken skulle bland annat tryggas genom att säkra ett tillräckligt antal utbildningsplatser vid universiteten. Det här både på finska och svenska, säger Auli Setälä, som är specialsakkunnig vid OAJ.

Vidare måste man inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken särskilt beakta huvudstadsregionens behov och behovet av speciallärare. Samtidigt måste branschens dragningskraft främjas bland annat genom att förbättra arbetsförhållandena och med en lärarlön som skulle motsvara arbetets svårighetsgrad inom småbarnspedagogiken. Med de här åtgärderna skulle också lärarna fås att stanna kvar i yrket.

Det har också konstaterats att sätt att öka branschens dragningskraft skulle vara att höja behörighetskravet till en pedagogie magisterexamen för lärare inom småbarnspedagogik.

Egen tjänsteman skulle bättre beakta särdragen

OAJ understöder förslaget om att tillsätta en tjänsteman vid undervisnings- och kulturministeriet med ansvar för all svenskspråkig utbildning, allt från småbarnspedagogiken till högre utbildning. Tjänstemannen skulle trygga att särdragen i den svenskspråkiga utbildningen beaktas när man utvecklar utbildningen.

– För att trygga den finlandssvenska utbildningsstigen är det viktigt att särdragen beaktas och målmedvetet, långsiktigt och konsekvent analyseras, säger Inger Damlin, ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund FSL.

Utredningsarbetet initierades i enlighet med regeringsprogrammet för att stärka den utbildningsmässiga jämlikheten och för att minska inlärningsskillnaderna. Det är första gången en utredning som täcker hela det svenskspråkiga utbildningssystemet har gjorts.

Enligt utredningen bör den svenskspråkiga utbildningen utvecklas enligt framtidens krav, parallellt med den finskspråkiga utbildningen. Den ledande principen är att den svenskspråkiga utbildningen ska vara av lika hög kvalitet som den finskspråkiga och på ett likvärdigt sätt vara tillgänglig under hela utbildningsvägen.

Till rapporten 

Dela