OAJ kräver: Lärarna måste få den tredje coronavaccindosen under jullovet

22.12.2021 - 15:39 Nyheter
Illustration

Coronapandemin bekämpas bäst i daghem, skolor och läroanstalter med att höja vaccinationstäckningen. Inom utbildningssektorn är personalen dagligen i kontakt med ovaccinerade. OAJ kräver att de lärare som vill, ska vaccineras under jullovet.

Våren ser allt dystrare ut med tanke på coronapandemin. Corona kommer att finnas i daghem, skolor och läroanstalter tills vi når en bättre vaccinationstäckning.

– Antalet coronasmittade har stigit högt, särskilt bland barn och ungdomar, i de åldersgrupper som inte har vaccinerats eller har låg vaccintäckning. Lärare i daghem, skolor och läroanstalter är dagligen i kontakt med både smittbärare och ovaccinerade och därför måste lärarna genast få den tredje coronavaccindosen och helst redan under julhelgen. Det är också i högsta grad en arbetarskyddsfråga, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Han påminner dock att det också finns andra yrkesgrupper än utbildningspersonalen som måste vaccineras så snart som möjligt.

– Det kommer att ta tid att förbättra coronaläget med en högre vaccinationstäckning. Vi anser att det inte är realistiskt att situationen avsevärt skulle förbättras av ett par veckors distansundervisning, eller ens en månads, ifall vaccinationstäckningen inte förbättras samtidigt. Enligt hälsovårdsmyndigheterna tar det praktiskt taget hela våren att få vaccinationstäckningen till den grad där den har avsevärd nytta. Och så länge kan vi inte köra med distansundervisning. Om situationen så kräver, måste distansundervisning dock tillämpas från fall till fall, säger Luukkainen.

Alla skyddsåtgärder ska tillgripas

Utöver vaccinering måste också alla andra skyddsåtgärder tillgripas; till exempel åtskilda grupper, snabbtest, munskydd och bättre luftventilering.

– Grupper ska hållas åtskilda på alla utbildningsnivåer. Det här gäller inte minst inom småbarnspedagogiken där man absolut inte, och inte ens i semestertider, får överföra lärare eller annan personal från en grupp till en annan eller slå ihop grupper. Statsmaktens riktlinjer måste tas på allvar. Under nästan två år av corona har inget heller gjorts åt ventilationsproblem, konstaterar Luukkainen.

– Det är troligt att det under våren pågår distansundervisningsperioder på olika håll i landet. Distansundervisning måste genomföras så att lärarnas arbetsbelastning inte ökar och så att lärare inte samtidigt har när- och distansundervisning, påpekar Luukkainen.

Text: Milla Eronen
På svenska: Minna Rosenström
Bild: Leena Koskela