OAJ: Lokala förhandlingar i syfte att få ersättning åt medlemmarna för ökad arbetsbelastning under coronapandemin

24.03.2021 - 10:30 Nyheter
Illustration

OAJ söker ersättning för sina medlemmar för det extra arbetet och det ökade ansvaret som de avvikande arrangemangen har medfört under coronapandemin. Förtroendemännen har idag den 24 mars klockan 10 begärt lokala förhandlingar av arbetsgivare runt om i landet.

Det var OAJ som tog initiativet till omfattande samtidiga lokala förhandlingar. Det resulterade i att också hela förhandlingsorganisationen FOSU:s kommunsektor hakade på aktionen med lokala förhandlingar.

Huvudavtalsorganisationerna och KT Kommunarbetsgivarna nådde den 4 mars samförstånd om anvisningar gällande främjandet av lokala avtal under coronapandemin inom det allmänna kommunala avtalsområdet AKTA. Anvisningarna kan även anpassas till andra kommunala avtalsområden.

Hela FOSU:s kommunala sektor agerar

Det var särskilt OAJ:s och FOSU:s ordförande Olli Luukkainen som förde vidare idén med lokala och samtidiga coronaförhandlingar.

– Epidemin har förorsakat exceptionell arbetsbelastning för lärare och deras chefer. Utan personalens enorma ansträngningar skulle barn, unga och andra studerande ha drabbats ännu hårdare av epidemiföljderna. Dessutom är Finland bland de enda länderna i världen där utbildningen har pågått oavsett undantagsförhållandena. Hög kvalitet har nåtts inom utbildning och fostran även i exceptionella tider, konstaterar Luukkainen.   

– Det är skäligt att arbetsgivaren belönar personalen för den betydligt större arbetsmängden och för att kravet i arbetet har ökat avsevärt, påpekar Luukkainen i dagens pressmeddelande.

– Från arbetsgivarhåll betonas ständigt betydelsen av lokalt avtalande. Så nu har arbetsgivarna chansen att i praktiken visa hur fungerande systemet är.

FOSU:s förtroendemän har idag inlämnat begäran om lokala förhandlingar som omfattar över 131 000 utbildade löntagare inom flera kommunala avtalsområden; det allmänna området, undervisningssektorn, läkarnas och teknikens avtalsområden.

Förhandlingsbegäran inom kommunsektorn gäller OAJ-medlemmarna som är lärare och rektorer inom ukta-avtalsområde samt lärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare som omfattas av akta-avtalet.

Lokalt avtalande prövas

OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos berättar vad man vill uppnå med lokalt avtalande.

– Målet är att tillsammans med den lokala arbetsgivaren konstatera att arbetsmängden, extra arbete och ansvaret har ökat under undantagsförhållandena. Det är också ett test på hur det lokala avtalandet fungerar. Inom kommunsektorn kan man lokalt avtala om relativt många anställningsvillkor och corona är en utmärkt grund för att inleda lokala förhandlingar. Om vi lyckas främja praxis med lokala avtal kan det vara fruktbart också under de kommande åren, konstaterar Lindroos.

– Närmare åtgärder avtalas lokalt som till exempel engångsarvoden eller ny arbetsvärdering.  Givetvis har även arbetsgivarens syn på vad man vill uppnå med lokala avtal. 

Lindroos menar att det är motiverat att begära lokala förhandlingar också för att statsmakten har gett sammanlagt tre miljarder euro i stöd till kommuner och samkommuner som hamnat i knipa på grund av corona. Handräckningen räddade kommunala tjänster och förbättrade kommunernas ekonomiska utsikter. Ifjol uppvisade endast 27 kommuner ett negativt bokslut jämfört med 223 kommuner året innan.

Förhandlingar också inom den privata undervisningssektorn  

OAJ:s förtroendemän inom den privata undervisningssektorn söker också kompensation för extra arbete, högre arbetsbelastningen och ökat ansvar under coronaepidemin. Begäran om lokala förhandlingar inlämnas idag i bland annat privata grundskolor, gymnasier, gymnasier, yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor.

– Bildningsarbetsgivarna har i likhet med andra arbetsgivarorganisationer som hör till Finlands näringsliv EK talat varm om lokalt avtalande. Nu finns det onekligen grunder för lokalt avtalande också inom privata undervisningssektorn, menar Olli Luukkainen.

OAJ:s förhandlingschef Eila Urpilainen påpekar att samma ruljans har lärarna och cheferna i privata skolor drabbats av, som i kommunala.

– Anvisningarna och bestämmelserna är precis de samma. Ingen kunde förbereda sig på sådant här i förväg. Det var oundvikligt med en större arbetsmängd och -belastning.

Som ett exempel nämner Urpilainen studentskrivningarna där tre extra prodagar sattes in och övervakningen ökade. Vidare har antalet omskrivningar ökat markant. 

Gäller också läroanstalter under AVAINTA Arbetsgivarna och universitetens övningsskolor

OAJ har också lämnat in begäran om förhandlingar som gäller universitetens övningsskolor, men för övrigt omfattas universiteten inte.  

Begäran om förhandlingar har också getts vid yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor inom AVAINTA Arbetsgivarnas avtalsområde.

Statliga läroanstalter och privata daghem omfattas inte av aktionen med lokala förhandlingar. Statens förhandlingssystem med sina ämbetsverksvisa förhandlingar skiljer sig från den övriga utbildningssektorn. Inom den privata småbarnspedagogiken är OAJ inte en likadan förhandlingspartner som inom kommunsektorn. OAJ:s medlemmar inom statens avtalsområde och privata småbarnspedagogiken får ett medlemsbrev om saken.

Text: Heikki Sahlman
På svenska: Minna Rosenström