OAJ och Lärarförbundet: Vaccineringen av lärare måste påskyndas

19.02.2021 - 09:00 Pressmeddelande
Illustration

Coronavaccineringen av lärare och personal i skolor och daghem måste påskyndas. Det kräver Olli Luukkainen, ordförande för Undervisningssektorns fackorganisation OAJ och Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet i Sverige, i ett gemensamt ställningstagande.

Finland har klarat att begränsa coronasmittan något mer än Sverige, men i skolor och daghem är problematiken likartad. Nära kontakter hör till vardagen och det är så gott som omöjligt att hålla avstånd.

– Lärare, rektorer, daghemsföreståndare och övrig personal inom utbildningsområdet bör få vaccin mot covid-19 omedelbart efter att personalen inom vård och omsorg samt riskgrupperna fått sina doser. Det är viktigt för hela samhället att skolor, daghem och läroanstalter kan hålla öppet, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

– Arbetsbelastningen för lärare har aldrig varit högre än under den här pandemin. Till det kommer den starka oron som många känner och som faktiskt också är ett arbetsmiljöproblem. Det är centralt att lärarna hålls friska, både för att skolor och daghem ska kunna hålla öppet och för att lärarkåren ska orka, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

I både Finland och Sverige ses nu negativa konsekvenser av distansundervisningen. Många elever förlorar greppet om studierna vilket riskerar att få allvarliga konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå. Lärare kan inte ersättas av onlineutbildning, det visar bland annat en ny OECD-studie. Därtill kommer det faktum att tillgången till digitala verktyg är långtifrån rättvis.

OAJ och Lärarförbundet är därför övertygade om att coronavaccineringen av personal i skolor och daghem måste påskyndas. Öppna skolor och daghem är en nödvändighet inte bara med tanke på samhällsfunktionerna utan också för att minimera ytterligare kunskapstapp.

– Våra länder behöver friska lärare. Vi har inte råd att vänta, säger Johanna Jaara Åstrand och Olli Luukkainen.

OAJ har 116 000 medlemmar och representerar hela sektorn för utbildning, fostran och forskning. Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation med 232 000 medlemmar. Förbundet representerar bland annat lärare i förskolan och grundskolan.