OAJ: Det behövs nu raska tag med ett lärarregister

22.12.2021 - 14:24 Nyheter
Illustration

OAJ tackar undervisnings- och kulturministeriet för att äntligen ha utrett behovet av ett lärarregister. Utredarna kom fram till att ett lärarregister behövs och ser inga andra förnuftiga alternativ. OAJ kräver nu att regeringen i snabb takt vidtar åtgärder för att registret grundas.

Den arbetsgrupp som har tittat närmare på behovet av ett lärarregister föreslår att ett register grundas. Bristen på lärare inom småbarnspedagogiken, specialundervisningen och till exempel yrkesutbildningen är allvarlig och hotar redan Finlands konkurrenskraft.

– Nu är det viktigt att regeringen i snabb takt tar sig an de nödvändiga förändringarna i lagstiftningen, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen. Förslaget borde fås till riksdagen under hösten så att lärarregistret kan grundas under den här regeringsperioden.

– Endast med hjälp av ett lärarregister kan vi få lärarutbildningarna att justera sina antagningsmängder. Det blir dyrt för samhället om det inte finns information att tillgå och besluten fattas utgående från gissningar, säger Luukkainen.

Utredarna föreslår att lärarregistret inrättas så att utvecklingen av registret framskrider stegvis. I det första skedet ska den nya registerbaserade insamlingen av läraruppgifter gälla förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning. I det andra skedet granskas möjligheten att utvidga registret till att omfatta småbarnspedagogik, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning. I det tredje skedet övervägs möjligheten att utvidga registret till yrkeshögskolor och universitet. I detta skede kan man också utveckla datainsamlingen om mängden och karaktären på personernas fortbildning under tiden i arbetslivet.

Utredningen överlämnades till ministeriet den 17 december.