OAJ-ordföranden är bekymrad över lärarnas ork

09.09.2021 - 16:24 Pressmeddelande
Illustration

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen är bekymrad över lärarnas och chefernas ork i arbetet i skolor, daghem och läroanstalter.

Ordföranden Olli Luukkainen menar att utbildningen fortfarande ger goda resultat, men att utvecklingen går åt fel håll vad gäller lärresultat och att resultaten också sker på bekostnad av lärarnas och chefernas ork.

– Lärarnas och chefernas trötthet och frustration är obestridlig på alla utbildningsnivåer. Eleverna och studerandena har behov av större individuell hjälp, men det är svårt för lärarna att ge den om undervisningsgrupperna är stora. Arbetet inom utbildning och fostran blir ohemult tungt om till exempel stödet för lärandet är otillräckligt, inte fungerar eller om grupperna är för stora inom den grundläggande utbildningen, småbarnspedagogiken och yrkesutbildningen.

– Dessutom har arbetsbelastningen utanför lektionerna ökat från år till år. När man därtill lägger den tunga extra bördan som corona och undantagsförhållandena har inneburit för lärarna och ledarna, är det inte konstigt att många lärare börjar tänka på att till och med byta bana, påpekar Luukkainen.

Enligt Luukkainen är jämlikhet i utbildningen och högklassig undervisning och småbarnspedagogik styrkan i den finländska utbildningen. Föräldrarna kan runtom i landet tryggt och enkelt välja den närmaste skolan för barnen utan att skilt behöva leta efter en "lämplig skola".

– Utbildningssystemet fungerar och är i grunden bra, även om finansieringen och resurserna inte är i skick. Lärresultaten håller också i internationell jämförelse. Det finns dock utrymme för förbättringar på alla utbildningsnivåer och en del framsteg har gjorts. Nu uppfattas hela lärostigen bättre som en sammanhängande helhet. Ett bevis på det här är att lärarna inom småbarnspedagogiken äntligen omfattas av samma kommunala avtal som andra lärare, säger Luukkainen.

OAJ:s landskapsturné börjar i Kuopio

Olli Luukkainen besöker idag Kuopio där OAJ:s On the Road börjar. OAJ:s representanter träffar nya kommunala beslutsfattare, stadsledningen och undervisningsväsendets representanter.

Höstens turné är kortare än vanligt på grund av corona. OAJ besöker Karis 23.9, Brahestad 7.10 och Rovaniemi 8.10.