OAJ: Varför föreslås felen i den grundläggande utbildningen till småbarnspedagogiken?

11.06.2021 - 12:37 Pressmeddelande
Illustration

I den grundläggande utbildningen är stödet för eleverna diffust och nu föreslås samma otydligheter till lagen om småbarnspedagogik. I lagförslaget som nu är på remiss föreslås trestegsstöd till småbarnspedagogiken. Det här är bra i och för sig, men definitionen av trestegsstödet är däremot en besvikelse.

Om allmänt stöd inte räcker för barnet, bör stödet effektiveras. Om inte heller effektiverat stöd räcker, bör man ta beslut om särskilt stöd. OAJ understöder inte den här modellen till ändring av lagen om småbarnspedagogik.

– Förslaget skulle innebära samma oklarheter till småbarnspedagogiken som nu råder i den grundläggande utbildningen. Trestegsstöd föreslås till lagen, men skillnaden mellan stegen är fullständigt oklar och barnets rätt till någon viss stödform definieras inte, förundrar sig Nina Lahtinen som är utbildningspolitisk chef vid OAJ.

OAJ kräver i ett utlåtande att oklarheterna om stödet i lagen om grundläggande utbildning bör korrigeras och då undviks samma fel i lagen om småbarnspedagogik. Oklarheterna i grundskolan är så omfattade att OAJ lämnade den 31 maj in ett klagomål till riksdagens justitieombudsman angående Utbildningsstyrelsens oklara anvisningar.

– Lagparagraferna om barnets stöd måste samtidigt förnyas för småbarnspedagogiken, förskolan och grundskolan. Bara på det här sättet får vi en fungerande helhet, kräver Lahtinen.

För ett fungerande stöd behövs tydliga bestämmelser om hurdant stöd barnet åtminstone som minimi ska få på varje nivå. OAJ föreslår att effektiverat stöd skulle ge barnet rätt till specialundervisning av en speciallärare inom småbarnspedagogik minst en dag i veckan.

Särskilt stöd är den starkaste stödformen. Då borde barnet ha rätt att på heltid få specialundervisning av en speciallärare inom småbarnspedagogik.

Tydlighet efterlyses i hela landet

I alla nationella och OAJ:s undersökningar har lärarna som arbetar med trestegsstödet efterlyst tydliga definitioner för varje steg.

– Det är både frustrerande och orättvist för så väl barnet, föräldrarna som för läraren att behovet av stöd konstateras, men sen erbjuds stödet ändå inte. Enbart beslut och planer hjälper inte utan stödet måste fås med i barnets vardag. Också byråkratin skulle minska om lagen skulle vara tydligare, säger Lahtinen.