OAJ:s arbetshälsofond: Nästa ansökningsomgång är 17.1–11.3

29.10.2021 - 15:43 Nyheter
Illustration

Nästa ansökningsomgång för OAJ:s arbetshälsofond är den 17 januari –11 mars. Närmare information om ansökningskriterierna kommer i slutet av november. Beslut om vilka projekt som beviljas understöd tas i maj-juni 2022.

I den första ansökningsomgången våren 2021 beviljades 33 projektbidrag plus två bidrag för avhandlingar. Sammanlagt beviljades närmare en miljon euro för att stödja välbefinnandet på arbetsplatser. Drygt 330 ansökningar inlämnades och de ansökta beloppen uppgick till sammanlagt över sju miljoner euro.

OAJ-fonden inrättades hösten 2020 genom beslut av fullmäktige. Dess uppgift är att förbättra välbefinnandet i arbetet för medlemmar och arbetsgemenskaper.

Under senhösten presenteras projekt som beviljats stöd på oaj.fi och i tidningen Opettaja som utkommer 3.12.

Läs mera