Ansökan öppnar för OAJ:s fond för arbetshälsa - storsatsning på medlemmarnas välbefinnande i arbetet

01.03.2021 - 08:29 Nyheter
Illustration

Ansökan för OAJ:s fond för arbetshälsa öppnar den 1 mars 2021. Målet är att stödja OAJ-medlemmarnas välbefinnande i arbetet och att förbättra arbetslivskvaliteten med hjälp av fackorganisationens egen fond.

Har du som är OAJ-medlem en god idé för hur man kan förbättra arbetsgemenskapens arbetshälsa? Vänd dig till din förening, förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktige för att spinna vidare på idén. Du kan också tala med din chef och berätta att man kan ansöka om stöd ur OAJ:s fond för arbetshälsa för att förverkliga din idé.

– Man behöver inte heller själv axla hela projektet, för det är också möjligt att beställa genomförandet av sakkunniga eller företag som tillhandahåller välfärdstjänster. Det räcker med att det finns en idé om hur välbefinnandet på jobbet och arbetslivskvaliteten kan förbättras. Samtidigt måste man komma ihåg att det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetshälsa, arbetssäkerhet och arbetarskydd. Det bästa resultatet nås om alla parter i arbetsgemenskapen funderar på hur välbefinnandet i arbetet kan förbättras, påminner OAJ:s utvecklingsdirektör Jari Cavernelis.

Det är positivt om arbetsgivaren är involverad, särskilt i större projekt, men det här är inte ett villkor för att få bidrag.

– Projektet kan alltså till exempel vara OAJ-föreningens egen eller flera sammanslutningars gemensamma projekt, påpekar Cavernelis.

Vi efterlyser stor inverkan på välbefinnandet på jobbet

Vilken typ av ansökningar är vi ute efter vid den första ansökningen?

– Tänk stort. Vi prioriterar projekt som gynnar medarbetarna och arbetsgemenskapen så mycket som möjligt. Å andra sidan kan mindre projekt också vara värdefulla och resultatrika. Vi hoppas att ansökningar kommer från hela landet och från alla medlemsgrupper.

Ansökningstiden är 1.3—30.4.2021. Finansiering beviljas endast för nya projekt som inleds år. Ansökningsblanketten finns både på svenska och finska.

Läs mera och gå till ansökan