Ordföranden Olli Luukkainen har flera sidouppdrag

11.11.2021 - 15:02 Nyheter
Illustration

OAJ:s ordförande meddelar årligen vilka uppdrag han har vid sidan av OAJ-ordförandeskapet.

Olli Luukkainen valdes första gången till OAJ:s ordförande år 2010. Då tog han också vid som ordförande för Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU. Han sitter också i styrelsen för centralorganisationen Akava, där han var första vice ordförande åren 2010–2019.

Vidare är Luukkainen styrelseledamot i Keva som är Finlands största pensionsförsäkrare.

Han sitter också i rådet för arbets-, utbildnings- och näringsärenden som är ett sakkunnigorgan som är gemensamt för arbets- och näringsministeriet och undervisningsministeriet.

Olli Luukkainen tillträdde i maj 2021 som ordförande för Tiede ja Opetus. Han sitter också styrelsen för Okka-stiftelsen och Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS). Åren 2018–2019 var han NLS-ordförande.

Vidare sitter Luukkainen med i delegationen för att utveckla Metropoliaområdets yrkeshögskolor och i styrelsen för försvarskursföreningen.

Luukkainen får lön eller arvoden för en del av uppdragen. I OAJ får han helhetslön där inga separata tillägg betalas för övertidsarbete eller för kvälls- eller veckoslutsarbete.