OAJ:s arbetshälsofond: Över 300 ansökningar inlämnades

18.05.2021 - 15:05 Nyheter
Illustration

Den första ansökningsomgången blev en framgång för OAJ:s arbetshälsofond åtminstone vad gäller antalet ansökningar. Inom tidsfristen lämnades 337 ansökningar in och de ansökta beloppen uppgick till sammanlagt över sju miljoner euro.

Den första ansökningstiden någonsin för OAJ:s arbetshälsofond var mellan den 1 mars–30 april 2021. Intresset var stort och ännu under det sista dygnet skickades över 100 ansökningar in via det elektroniska ansökningssystemet.

39 ansökningar har förkastats på grund av brister i ansökningen. Det saknades till exempel en projektplan eller så överskred projektet inte minimiomfattningen som hade fastställts till 5 000 euro frånsett avhandlingsarbete.

– Flest ansökningar kom från medlemssammanslutningar, närmare bestämt 147 ansökningar. 145 föreningar hade ansökt om bidrag och sex stipendieansökningar för avhandlingar lämnades in.

– Handläggningen av ansökningarna har bara börjat, men det kan redan nu sägas att medel för olika projekt för välbefinnande på arbetsplatsen och för att förbättra arbetslivskvaliteten har sökts från alla delar av landet och alla medlemsgrupper. I flera projekt deltar också arbetsgivaren vilket har påverkan, säger Jari Cavernelis, utvecklingsdirektör vid OAJ.  

Stödbeslut i augusti, pengarna delas ut i september

I höst delas cirka 1 miljon euro ur OAJ-fonden om det finns tillräckligt många ansökningar som uppfyller kriterierna. Bidrag för rekreation beviljas till exempel inte. Varje ansökan måste uppfylla minst ett av de allmänna ansökningskriterierna och minst ett av de betonade kriterierna.

Besluten delges i augusti och OAJ betalar ut bidragen före slutet av september. Bidragen kan även användas nästa år. Följande ansökningstid är i början av 2022.

Följ med fondens sida .