Pensionerade lärare som återgått till arbetet kan kräva årsbundna tilläg retroaktivt

02.03.2021 - 16:35 Nyheter
Illustration

Ändring i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal förbättrar lönen för pensionerade lärare som fortsätter jobba. Årsbundna tillägg kan krävas retroaktivt från år 2018.

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn som trädde i kraft i augusti förbättrar avsevärt lönen för lärare som efter pensionering återgår till jobbet. I och med en ändring bibehåller en pensionerad lärare sina årsbundna tillägg som intjänats före pensioneringen vid återgång till arbete.

Ändringen bekräftades också av arbetsdomstolen 28.1.2021.

– I det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet fanns en bestämmelse om att anställningstid enligt vilken en person har tjänat in och får pension betraktas inte som tid som berättigar till årsbundet tillägg. Bestämmelsen har som diskriminerande varit ogiltig fram till 31.7.2020, berättar OAJ:s ledande jurist Erkki Mustonen.

Ändringen är gjord i avtalets allmänna del och gäller därför alla skolor och läroanstalter i kommuner och samkommuner.

– Ifall arbetstagaren har gått i pension från lärar- eller rektorsarbete, men därefter haft längre än en veckas anställning som lärare i huvudsyssla i kommun eller samkommun, har arbetstagaren möjlighet att yrka på de årsbundna tilläggen jämte dröjsmålsränta i enlighet med preskriptionstiden i 55 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Skriftligt yrkande ska göras inom tre år från utgången av det kalenderår då löneposten eller förmånen borde ha betalts eller givits.

Tilläggen kan krävas retroaktivt tidigaste från 1.1.2018. Skriftligt yrkande ska ges till arbetsgivaren under år 2021.

– Förtroendemännen har fått anvisningar om saken, så det lönar sig att kontakta förtroendemannen i den kommun eller samkommun där man har jobbat, för att gå vidare med saken, säger Mustonen.

Text: Henna Honkalo
På svenska: Minna Rosenström