Peter Nyman: Läraren väckte hos mig ett intresse att lära mig mer

04.10.2021 - 20:51 Nyheter
Illustration
Varje beröm och varje uppmuntrande ord är viktiga. Även en liten uppmuntran kan bära långt in i vuxen ålder, säger Peter Nyman. Foto: Konsta Leppänen.

Journalisten och författaren Peter Nyman minns med värme sin klasslärare i lågstadiet. Lärarens uppmuntran och smalfilmer väckte redan som barn ett intresse hos honom att lära sig mer om historia, geografi och kultur. Lärarna var också faderliga gestalter för Nyman, som gav honom värdefullt stöd också under hans livliga tonår.

Peter Nyman berättar att han för evigt minns sin klasslärare i lågstadiet. Han var en faderlig, vänlig och godhjärtad lärare som uppmuntrade och sporrade sina elever framåt. Genom sin egen attityd inspirerade läraren sina elever till en bred allmänbildning.

Nyman minns levande hur den mycket bereste läraren i klassen visade smalfilmer och svartvita foton från 50-talets Italien. De gjorde ett intryck på Nyman och väckte ett starkt intresse för Medelhavskulturen.

– De var verkningsfulla stunder. Lärarens berättelser öppnade en stor dörr till en sådan ny värld som man i 70-talets Finland annars inte skulle ha mött, säger Nyman.

Även en kort stund kan påverka hela livet 

Peter Nyman tror att även ett kort ögonblick mellan en elev och en lärare kan bära genom hela livet.

Nyman kommer i synnerhet ihåg ett tillfälle. Det var en lektion och läraren frågade när Columbus kom till Amerika. Klassen hade då ännu inte börjat med historieundervisning, men Nyman råkade ändå känna till det rätta svaret och sträckte upp handen. 1492, svarade Nyman och läraren berömde honom för att han visste det riktiga årtalet.

Nyman upplever att berömmet var en slags gnista att fortsätta med historia, och historia är fortfarande för honom en kär hobby och passion.  

Utöver bildning ger läraren också stöd och trygghet

Lärarna har gett utbildning men också haft en annan viktig roll i Nymans liv. En sådan person var utöver klassläraren hans gymnastiklärare på högstadiet och i gymnasiet. 

– Jag kommer från en skilsmässofamilj och min far bodde på en annan ort än vi. Jag anser att min klasslärare och senare min gymnastiklärare också har fungerat som någon slags coach och fadersgestalt som jag kanske saknade vid den tiden. I synnerhet högstadiet kan vara en ganska krävande tid, och lärarnas stöd har haft stor betydelse för mig – så stor att jag fortfarande kommer ihåg och uppskattar det. 

På grund av sina egna erfarenheter anser Nyman att det är mycket viktigt att även dagens barn och unga har yrkeskunniga och inspirerande lärare i skolan.

– Jag har själv haft tur som haft kunniga och inspirerande lärare på alla utbildningsnivåer, från grundskolan ända till universitetet. Jag vill inte ens föreställa mig hur Finland skulle se ut utan lärare. Jag anser att allt utgår från allmänbildningen och det som vi tack vare lärarna får lära oss. Det gör oss till de mer mogna individer och medborgare. Vi är upplysningens barn, och merparten av den grunden skapar lärarna för oss.

Jag har själv haft tur som haft kunniga och inspirerande lärare på alla utbildningsnivåer, från grundskolan ända till universitetet. Jag vill inte ens föreställa mig hur Finland skulle se ut utan lärare.

Ett enda beröm vid rätt tidpunkt kan ge impuls till egna passioner, till ett yrke eller hobbyer. Så gick det för Nyman och så kan det gå för vem som helst.  

– Varje beröm och varje uppmuntrande ord är viktiga. Även en liten uppmuntran kan bära långt in i vuxen ålder.

Berätta din historia och säg #TackLärare!

Om du skulle nämna en lärare som du alltid kommer att minnas, vem skulle det vara? Ina Mikkola, Jani Toivola, Peter Nyman och Seela Sella berättar sina egna historier om någon lärare, som bidragit till att de är där de är i dag. Nu är det din tur: berätta din historia och säg #TackLärare.

VI FORMAR FRAMTIDER