Lärare på daghem i Åbo fick priset Årets utbildningsgärning – litet skådespel resulterade i tryggare närmiljö

30.01.2021 - 13:14 Nyheter
Illustration
Prisbelönade lärarna inom småbarnspedagogik Anna Alanen och Janna Liikkanen.

Barn och personal i daghemmet Ketunpesä i Åbo ordnade en föreställning för kommunpolitikerna för att uppmärksamma ett farligt övergångsställe framför daghemmet. Satsningen belönades med ny skyddsväg och priset som årets utbildningsgärning!

Förra våren tog man i daghemmet Ketunpesä barnen till hjälp för att lösa en akut säkerhetsfråga. Problemet var den otrygga skyddsvägen framför daghemmet i ett småhusområde i Åbo. Barnen korsar vägen flera gånger om dagen på väg till den närliggande skogen.

Det var en förälder som kom med idéen om att involvera barnen i saken. Lärarna inom småbarnspedagogik Anna Alanen och Janna Liikkanen ledde projektet där förskolebarnen och de ett år yngre barnen satte upp en liten pjäs om farorna med vägen och behovet av en upphöjd skyddsväg. För det här belönades Alanen och Liikkanen med priset Årets utbildningsgärning vid Educa-mässan.

Barnen fick visa sin föreställning i stadshuset för Åbo stads beslutsfattare. I höstas belönades satsningen när övergångsstället flyttades till en tryggare plats och trottoaren breddades.

– Barnen var så glada och imponerade över resultatet, även om det inte blev en upphöjd skyddsväg, säger Anna Alanen.

(texten fortsätter efter bilden)

ketunpesa_suojatie_2F3A2147.gif

I tävlingen om Årets utbildningsgärning efterlyser vi fungerande pedagogiska modeller inom hela utbildningssektorn allt från småbarnspedagogikens område till högskolor. I tävlingen betonas bland annat kreativitet och originalitet, påverkan och funktionalitet, inlärningsglädje, delaktighet och motivation till att lära sig.

Stiftelsen Finlands Mässa står för priset som är värt 3 000 euro och OAJ ansvarar för att genomföra tävlingen. Priset delas ut på Educa-mässan.

Se lärarnas video om projektet och tackvideon.

Baserad på den finska texten av Heidi Pelander.
Bilder: Suvi Elo