Studentskrivningar för fjärde gången i avvikande förhållanden

03.09.2021 - 15:55 Nyheter
Illustration

Om drygt en vecka börjar höstens studentskrivningar. Även om situationen med tanke på corona är bättre än under de föregående skrivningarna ska man fortsättningsvis se till att säkerhetsarrangemangen är i skick.

Höstens studentskrivningar börjar i mitten på september. Efter tre examensomgångar har gymnasierna nu en god rutin för hur skrivningar ska ordnas i exceptionella förhållanden.

— Säkerhetsarrangemangen ska också i höst gås grundligt genom och gymnasierna ska se till att alla lärare har förutsättningar för att tryggt sköta sitt jobb under skrivningarna, påminner Tuomo Laakso som är OAJ:s specialsakkunniga i utbildningspolitik.

Säkerhetsarrangemangen omfattar också tiden före skrivningarna. Studentexamensnämnden rekommenderar att studerandena undviker kontakter i tio dagars tid före proven.

— Skolorna har i princip inte möjlighet att ordna så att en elev som är i karantän kan skriva prov. Det behövs mycket extra resurser och omställningar för specialarrangemang, så det kan man inte kräva av skolorna. Förhoppningsvis tar studerandena själva sitt ansvar och undviker kontakter innan skrivningarna, betonar Laakso.

Fortsättningsvis rekommenderas att mask används även av examinander som är fullt vaccinerade.

Under de tre föregående studentskrivningarna har det varit avvikande arrangemang. Våren 2020 försnabbades provtidtabellen och därpå två följande gångerna sattes extra provdatum in.

— Det här är alltså första gången på två år som skrivningarna ska genomföras enligt den ursprungliga planen. Nu finns det en stor erfarenhet av avvikande förhållanden, men vi önskar att skrivningarna i fortsättningen kan skötas med vanliga förberedelser, konstaterar Laakso.

Höstens studentskrivningar inleds måndagen den 13 september med provet i modersmål, litteratur och läskompetens.