Taloustutkimus undersökning: Finländarna värdesätter lärare - av beslutsfattarna förväntas uppskattande åtgärder

11.03.2021 - 11:13 Pressmeddelande
Illustration

Finländarna anser att lärarna är en av de viktigaste yrkesgrupperna med tanke på landets framtid. Så gott som alla uppskattar lärarnas arbete mycket. Det här framgår i Taloustutkimus undersökning som har gjorts på uppdrag av OAJ. Ordföranden Olli Luukkainen är glad över resultatet men påminner om att uppskattning också ska visas i handlingar.

Enligt Taloustutkimus undersökning anser medborgarna att undervisnings- och forskningspersonal är vid sidan av läkarna den viktigaste yrkesgruppen med tanke på Finlands framtid. Över 90 procent av finländarna uppskattar lärarna mycket eller väldigt mycket.

Undersökningen gjordes på uppdrag av OAJ i januari 2021. Drygt tusen finländare deltog.

– Det är glädjande att lärarnas arbete uppskattas i Finland. Å andra sidan visar resultatet att vi måste lära oss att visa den uppskattningen, för mindre än hälften av lärarna upplever att deras arbete uppskattas, konstaterar Olli Luukkainen, ordförande för OAJ.

Många lärare upplever att deras arbete inte uppskattas – mera än hälften känner så

I OAJ:s Feelingmätare tillfrågades medlemmarna om de anser att deras arbete uppskattas. 2125 svarade på frågan i januari-februari.

Endast 44 procent av svarandena upplevde att deras arbete uppskattas; lärarna får utstå kritik och arbetet påverkas av bristande resurser.

– Kärnan i lärararbetet är att kunna ge förutsättningar för en bra framtid för elever i alla åldrar. Idag måste ändå lärarna sätta för mycket tid på annat än undervisning. För att varje barn, ungdom och vuxen ska få det stöd de behöver, måste läraren kunna fokusera på det viktigaste, det vill säga att främja lärandet. Läraren måste ha tid att möta eleverna som individer, säger Olli Luukkainen.

Av beslutsfattarna förväntas uppskattande åtgärder

I Feelingmätaren kommer det fram att många lärare anser att lönen inte motsvarar de krav som ställs i arbetet och inte heller arbetsmängden.

– För att bevara läraryrket lockande, måste mera uppskattning visas. Lärarna borde få bättre respons och uppskattningen genomsyra politikernas beslut som påverkar anställningsförhållandena och indirekt även lönepotten. Här är förstås arbetsgivarnas löneuppgörelser i nyckelställning, säger Luukkainen.

Även Taloustutkimus undersökning tyder på att medborgarna önskar mera konkreta uppskattande åtgärder av beslutfattarna. 85 procent anser att finansieringen för utbildning, fostran och forskning borde vara på minst samma nivå i Finland som i de övriga nordiska länderna.

– Riksdagsledamöterna borde absolut göra en tydlig linjedragning om saken i den utbildningspolitiska redogörelsen som nu bereds. Kommunalvalskandidaterna ska i sin tur uppmärksamma att tre av fyra finländare vill rösta på en kandidat som vill förbättra kvaliteten på de kommunala tjänsterna inom utbildning och småbarnspedagogik, konstaterar Luukkainen.

Arbetet är krävande – sociala medier och kvällstidningarna försvagar uppfattningen

I undersökningen fick svarandena ta ställning till olika påståenden om läraryrket. Flera än nio av tio lärare anser att lärarnas arbete är ansvarsfullt, krävande och betydelsefullt för hela samhället. Hälften av finländarna menar att lärarna har för låg lön.

Åsikterna om lärarnas arbete påverkas positivt särskilt av egna erfarenheter och minnen från lärtiden. Sociala medier och kvällstidningar försvagar däremot uppfattningen.

 Facebook-live: Så här kommenterar finländarna läraryrkets betydelse
  • I undersökningen berättade respondenterna med egna ord vad de anser att gör lärarnas arbete viktigt och meningsfullt. På torsdagen den 11 mars med start klockan läser OAJ:s kommunikationschef Heikki Pölönen svaren.
  • Klicka dig med i Facebook här!
Så här gjordes undersökningen
  • Taloustutkimus genomförde undersökning med telefonintervjuer i januari 2021.
  • Respondenterna valdes slumpmässigt och 1005 deltog i undersökningen.
  • Resultatet representerar finländarnas åsikter i åldern 15–79 år, bortsett från ålänningarna.
  • OAJ:s digitala Feelinmätare kartlägger lärarnas och chefernas åsikter om välmående i arbetet. Tjänsten har varit i bruk från läsåret 2019-2020 och varje vecka får vi tusentals svar och signaler från fältet.