Undervisningspersonalen borde få vaccin senast före slutet av juni och lärarna inom småbarnspedagogik genast efter riskgrupperna

13.04.2021 - 12:19 Nyheter
Illustration

OAJ har gett sitt utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om vaccinationsordningen. I utlåtandet påpekar OAJ att man utöver regionala prioriteringar också borde kunna prioritera olika yrkesgrupper i vaccinationsordningen.

OAJ stödjer förslaget om regional fördelning av vaccinerna. Det finns ändå utrymme för förbättringar i förslaget till ändring av vaccinationsordningen. Den största bristen i förslaget är att det inte finns möjlighet att prioritera olika yrkesgrupper i vaccinationsordningen.

Enligt OAJ är det viktigt att närundervisningen kan inledas utan störningar genast vid läsårsstarten i augusti.

– Daghemspersonalen måste vaccineras så snart som möjligt för inom småbarnspedagogiken är daghemmen öppna också på sommaren och det är inte möjligt med distansarbete eller distansverksamhet. All annan undervisningspersonal måste också vaccineras före slutet av juni, så att skyddseffekten är stark när undervisningen börjar i augusti, kräver Nina Lahtinen, utbildningschef vid OAJ.

– I beredningen har möjligheten att prioritera olika yrkesgrupper i vaccinationsordningen inte beaktats. OAJ har redan i flera månader krävt att lärare ska vaccineras omedelbart efter vårdpersonalen och riskgrupperna. I tiotals länder har man i enlighet med Unicefs rekommendation prioriterat undervisningspersonalen, betonar Lahtinen.

Efter corona måste vi fokusera på att fylla kunskapsluckorna

Regeringen presenterade förra veckan sin exitstrategi för öppna upp samhället efter coronarestriktionerna.

OAJ anser att det är bra att barn och ungdomar prioriteras. Regeringen måste förbinda sig till att trygga vardagen för barn och ungdomar. Den viktigaste åtgärden är att säkerställa närundervisningen. Situationen kräver både kortsiktiga snabba åtgärder för att lyfta restriktionerna och ett flerårigt återhämtningspaket.

– Nu behövs en stark strategi för att hålla daghem, skolor, läroanstalter och högskolor coronafria när läsåret börjar. Det tryggar en oavbruten undervisning och annan verksamhet så långt det är möjligt, betonar Lahtinen.

Det behövs också en strategi för mångårig finansiering för att åtgärda kunskapsluckorna. Det behövs en nationell plan, statlig finansiering samt kommunernas och utbildningsanordnarnas planer. Det här påtalade också OAJ:s ordförande Olli Luukkainen i en intervju i MTV3 lördagen den 10 april. Läs också Luukkainens blogginlägg.

Läs utlåtandet (på finska)
Text: Milla Eronen
Svensk version: Minna Rosenström
Bild: Leena Koskela