Vårens studentskrivningar inleddes idag i utmanande coronatider

16.03.2021 - 15:00 Nyheter
Illustration

Det finns extra mycket att tänka på under vårens studentskrivningar såväl för studerandena som för lärarna och rektorerna. Lärarnas arbetsbelastning har ökat på grund av säkerhetsåtgärder, extra provdagar och allt fler omtagningar.

Vårens studentskrivningar inleddes idag. Det här är tredje gången skrivningarna genomförs under coronaepidemin.

Studentexamensnämnden utökade antalet provdagar från nio till tolv för att minska antalet examinander i provutrymmena. Det här är bra, men ökar lärarnas arbetsbelastning.

– OAJ är bekymrad över lärarnas och rektorernas ork i arbetet. Det handlar inte bara om mera arbete i och med flera provdagar, utan också om säkerheten för de lärare som övervakar studentskrivningarna, säger Tuomo Laakso, specialsakkunnig vid OAJ.

Lärarnas och rektorernas säkerhet får inte äventyras. OAJ, Studentexamensnämnden och Institutet för Hälsa och Välfärd THL har tillsammans utarbetat detaljerade instruktioner för hur skrivningarna ordnas under coronaepidemin.

– I gymnasierna har man gjort allt för att säkerställa att tillräckliga avstånd kan hållas och instruktioner har getts för att undvika samlingar när till exempel examinanderna går till klasserna eller andra provutrymmen, beskriver Laakso.

Flera provdagar kräver mera arbetstid av rektorerna och kan avsevärt öka behovet av provövervakning. Enligt OAJ ska extra arbete ersättas; mängden tilläggsarbete ska bedömas lokalt och därefter avtalar man om ersättningen, påminner Laakso.

Svårt att ordna specialarrangemang för studerande i karantän

Specialarrangemangen för studerande i karantän har väckt en del förvirring. Arrangemangen måste övervägas från fall till fall med hälsovårdsmyndigheten. Det måste också utredas om gymnasiet kan ordna separata utrymmen, övervakning och tekniska arrangemang. Förståeligt nog har många gymnasier sagt att de inte har möjlighet att ordna prov för elever som är i karantän.

– Enligt OAJ måste det vara frivilligt att övervaka skrivningar för studerande i karantän. Det här i enlighet med THL:s ståndpunkt. Det är utbildningsanordnarens ansvar att se till att lärarna kan övervaka skrivningarna på ett säkert sätt.

– Rektorerna försattes i en otrevlig sits. Ifall proven inte kan ordnas är besvikelsen stor bland studerande och föräldrar, konstaterar Laakso.

Allt fler omtagningar

Arbetsbördan är också större eftersom allt fler skriver om proven. Till vårens skrivningar anmäldes 11 000 fler än för ett år sedan. För två år sedan var det 20 000 färre anmälda. Den preliminära granskningen ska också göras enligt en snabb tidtabell samtidigt som det finns mer att granska och övervaka.

– Utvecklingen kan inte fortsätta så här. Det måste snabbt hittas en lösning för att kompensera för arbetsbelastningen som ökar. Hittills har arbetsgivarsidan inte velat inse hur arbetsmängden har ökat och extra arbetet har på det stora hela inte setts i lönen, säger Petri Lindroos, OAJ:s förhandlingsdirektör.

Text: Milla Eronen
På svenska: Minna Rosenström
Foto: Leena Koskela