Yrkeshögskolelärare: Det bästa med mitt jobb är att se de studerande växa i yrket

23.03.2021 - 19:15 Nyheter
Illustration

Kristiina Mutka-Vierula har gjort en lång karriär som lärare och hon vill i sitt arbete lyfta fram betydelsen av företagsamhet och social gemenskap. Det bästa som lärare vid en yrkeshögskola är fortfarande när man ser hur det egna arbetet pushar de studerande till att växa i yrket.

Hur Kristiina Mutka-Vierula blev lärare är en kombination av många tillfälligheter. Som dotter i en företagarfamilj valde hon handelshögskolan som sitt lärosäte. Under studietiden bytte hennes mamma bransch från hälsovården till att bli lärare.

Moderns branschbyte inspirerade Kristiina, liksom även det att från sidan följa pojkvännens merkonomstudier och lärande.

– På något sätt påverkade detta mig så, att när man ringde och bad mig bli lärare vid en handelsläroanstalt, så tackade jag genast ja.

Hon lämnade arbetet som marknadsrådgivare och en lång karriär som lärare inleddes. Ett tjugotal år förlöpte i handelsläroanstalten, där hon efter sitt första år även fullgjorde sin lärarpraktik och fick lärarbehörighet.

Teori och praktik möts i yrkeshögskolorna

Under de senaste 14 åren har Kristiina undervisat marknadsföring och företagsekonomi vid Seinäjoki yrkeshögskola. Där stimuleras hon särskilt av den virtuella företagsverksamheten, som hon jobbat med sedan den inleddes.

– Den virtuella företagsverksamheten är ett mycket praktiskt sätt att lära sig, och denna modell har vi stolt förevisat också för andra läroanstalter, även i utlandet. Det är en särskild affärsekonomisk pedagogisk modell, där de studerande driver fiktiva företag och på så sätt studerar affärsverksamhet. Det är underbart att se de studerande bli inspirerade och hur deras yrkesmässiga tillväxt får en start.

Den virtuella företagsverksamheten är ett belysande exempel på yrkeshögskoleutbildningen även i ett vidare perspektiv. Vid yrkeshögskolorna lär man ut kunskaper och färdigheter till framtida proffs, men utöver undervisning omfattar yrkeshögskolornas uppgift också utvecklande av arbetslivet och branschen.

Utvecklingen konkretiseras naturligtvis också i varje studerande.

– Det är inspirerande att arbeta med unga. Det finns något enormt fint i den kontinuitet som jag som lärare får bevittna. Människor som inspireras, studerar, övergår i arbetslivet och gör en fin karriär. Sedan kommer den dagen då jag ringer upp personen och frågar om hen kan tänka sig att komma och berätta om sin karriär för de studerande. Ofta kan hen även erbjuda de studerande en praktikplats.

"Varje dag när jag går hemifrån lär jag mig någonting"

Seinäjoki yrkeshögskola har utsetts till Finlands bästa yrkeshögskola och dess värden är företagsamhet, internationalism, social gemenskap och ansvar. Dessa värden omsätter Kristiina som lärare i praktiken. Under coronaåret har man till exempel satsat på social gemenskap på ett helt nytt sätt.

– Jag tror att det haft stor betydelse att man värnat om den sociala gemenskapen även under distansundervisningen, och på så sätt har man engagerat de studerande. Vi har just inte haft några avhopp, utan de studerande har hängt med väl.

Arbetet är givande, men också krävande. En utmaning som Kristiina ser i sitt jobb är till exempel en jämlik bedömning när grupperna är stora. De saker som man lär ut förändras också snabbt och arbetet kräver ständig uppdatering av de egna kunskaperna.

– Jag tänker som så, att det är min uppgift som lärare i marknadsföring att bygga en stabil grund som stöder sig på grundläggande fakta. Dessa grundkunskaper kan de studerande sedan lätt bygga vidare på.

Kristiina lär sig även ständigt av sina studerande.

– Mitt motto är att det alltid lönar sig att försöka och att man alltid kan lära sig nytt. Dagens unga är mycket fiffiga, och jag njuter av att de ifrågasätter och frågar. Också jag lär mig mycket av mina studerande. Jag kan ärligt säga att jag lär mig någonting varje dag när jag går hemifrån.

För Kristiina uppstår engagemanget i arbetet ur att man är motiverad och att man på riktigt bryr sig om det man gör.

– Framgången uppstår i ögonblick: Det hur man planerar en kurs, genomför den, får respons och ger vitsord. En kurs, ett år och en åtgärd åt gången skapas kontinuitet.

En uppgift lika stor som framtiden

  • Lärarna och proffsen inom småbarnspedagogiken har ett krävande expertarbete. Bekanta dig med det kunnande som krävs inom olika utbildningsstadier och med vad jobbet kräver här.   
  • Lärarna från småbarnspedagogiken till universiteten värnar i sitt arbete om värden som hela samhällets välfärd bygger på. Bekanta dig med elva historier om engagemang.
  • Bekanta dig med yrkets betydelse och delta i att skapa framtider: tehdääntulevaisuuksia.fi/sv