Ett fjärde förbud mot övertidsarbete och skiftbyte för OAJ-medlemmar i kommunsektorn

12.04.2022 - 12:00 Nyheter
Illustration

Ett fjärde förbud mot övertidsarbete och skiftbyte i kommunsektorn träder i kraft i hela landet måndagen den 18 april och gäller även OAJ-medlemmar. Förbudet är i kraft tillsvidare. Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Offentliga sektorns union JAU meddelade idag om förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte.

Det fjärde förbudet mot övertidsarbete- och skiftbyte träder i kraft på måndag 18.4 klockan 0.01 och är i kraft tills vidare. Förbudet gäller i hela landet.

Förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte gäller de OAJ-medlemmar som omfattas av kommunala AKTA- och UKTA-avtalen och är i arbetsavtalsförhållande, alltså främst lärare inom småbarnspedagogik.  

På tisdagen börjar OAJ-medlemmarna andra strejk

FOSU och JAU har med sina medlemsorganisationer varslat om fyra strejker utöver övertids- och skiftbytesförbudet. Strejkvarslen omfattar också OAJ-medlemmar

Lärarna strejkar i Tammerfors och Kuopio den 12–13 april. Strejken gäller cirka 4 000 medlemmar som är stadens anställda lärare. Också JAU-medlemsförbundens medlemmar i kommunsektorn är samtidigt i strejk på samma orter. 

Förra veckan strejkade stadens anställda lärare i Åbo, Uleåborg, Jyväskylä och Rovaniemi. Efter påsk börjar en veckas strejk den 19–25 april i huvudstadsregionen ifall en avtalslösning inte har nåtts innan dess. Dessutom börjar samtidigt strejk i femton privatskolor i Helsingfors om en avtalslösning inte kan nås före det inom den privata undervisningssektorn.

Varför tar vi till organisatoriska åtgärder?  

OAJ försvarar lärarnas ställning och branschens dragningskraft med organisatoriska åtgärder. Med övertids- och skiftbytesförbudet försöker vi påskynda att avtalsförhandlingarna framskrider. Kommunsektorns arbets- och tjänstekollektivavtal gick ut 28.2. Först försökte tvisten lösas med hjälp av riksförlikningsmannen men då inte heller det gav resultat har nu en förlikningsnämnd tillsatts för att gå vidare med saken. Oenighet råder bland annat om ett löneprogram som OAJ efterlyser för att på sikt höja grundlönerna och korrigera orättvisor i avtalen.   

Klargörande frågor och svar om förbudet   

OAJ har sammanställt vanliga frågor och svar om förbud mot övertidsarbete och skiftbyte på oaj.fi.