Universitetsavtalet i kraft trots OAJ:s motstånd

08.04.2022 - 11:10 Nyheter
Illustration

Förhandlingsorganisationen FOSU har godkänt förhandlingsresultatet för universitet och övningsskolor. OAJ skulle ha förkastat resultatet, men OAJ:s röstantal räckte inte till för att kullkasta de andra organisationernas enhälliga godkännande.

Förhandlingsresultatet som FOSU godkände för universitet och övningsskolor motsvarar inte de mål som OAJ ställde. Särskilt beklagligt är det med tanke på hur avtalet påverkar lärarnas ställning vid övningsskolor.

– Oavsett att det nu i universitetsavtalet har avtalats om en jämlik fördelning av avlönade familjeledigheter, anser OAJ att priset blev för högt för avtalslösningen. Avtalsändringarna till följd av familjeledighetsreformen försämrar i vissa fall avsevärt anställningsvillkoren för undervisningspersonal och övningsskollärare, säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

OAJ är inte heller nöjd med löneförhöjningsnivån. I början på juni betalas en allmän förhöjning på 1,45 procent och i början på december en lokal justeringspott på 0,45 som arbetsgivaren beslutar om fördelningen.

Ojämlikhet mellan personalgrupper

Målet för familjeledighetsreformen är att ledigheterna och omsorgsansvaret ska delas jämnt mellan båda föräldrarna. I kollektivavtalen bestäms familjeledigheternas mängd.

OAJ menar att förhandlingsresultatet inte beaktar jämlikt de olika personalgrupperna i avtalet.

– Lagstiftarens avsikt var att reformen skulle öka jämlikhet och jämställdhet, men det här förverkligas dock inte helt i universitetsavtalet, säger förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

I kollektivavtalet för universitet avtalades om 40 dagars avlönad graviditetspenningsperiod och om avlönad föräldraledighet så att båda föräldrarna har rätt till lön för de 32 första vardagarna.

En lärare är inte berättigad till avlönade familjeledigheter ifall arbetsförhållandet inte har pågått i minst tre månader före graviditetspenningsperioden eller föräldraledigheten börjar. Tidigare har ett dylikt villkor inte funnits. Hela 70 procent av undervisnings- och forskningspersonalen som omfattas av universitetsavtalet är visstidsanställda. Dessutom finns det många timlärare vid universiteten.

Anställd som säger upp sig förlorar hälften av semesterpremien

Avtalsbestämmelserna om semester har ändrats så, att om arbetstagaren själv säger upp sig eller upphäver arbetsförhållandet under prövotiden, så betalas bara hälften av den införtjänade semesterepremien. Med försämringen finansierar arbetsgivaren familjeledighetsreformen.

Avtalet som gäller universitet och övningsskolor träder retroaktivt i kraft 1.4.2022 och gäller fram till 31.3.2024 ifall avtalet inte sägs upp efter första avtalsåret.

Man kommer överens om andra årets löneförhöjningar senast 31.12.2022. Efter det här kan avtalet sägas upp så att det går ut 31.3.2023