Andra strejkvarslet för kommunsektorn – strejkhot i Tammerfors och Kuopio

11.03.2022 - 12:01 Nyheter
Illustration

OAJ och förhandlingsorganisationen FOSU utfärdar redan ett andra strejkvarsel. Strejkvarslet gäller städerna Tammerfors och Kuopio. Strejken skulle omfatta cirka 4 000 OAJ-medlemmar.

Lärarna medverkar i en omfattande strejk inom kommunsektorn vars första strejkvarsel utfärdades för Jyväskylä och Rovaniemi städer på måndag denna vecka. Det strejkvarsel som utfärdades i dag gäller undervisningspersonal som arbetar i städerna Tammerfors och Kuopio. Om ingen avtalslösning hittas kommer strejken att äga rum den 29–30.3. Samtidigt strejkar medlemmar som arbetar inom kommunsektorn i Offentliga sektorns union JAU:s medlemsorganisationer på samma orter.

Arbets- och näringsministeriet kan skjuta upp inledandet av strejken med två veckor. Dessutom kan tjänstemännens strejk skjutas upp ytterligare med en vecka.

– Nu ärdet dags för ett löneprogram inom kommunsektorn. Det måste minska löneklyftan inom kommunsektorn och se till att kommunsektorn i framtiden blir en attraktiv arbetsgivare som håller kvar sina medarbetare i branschen. Med den nuvarande lönenivån är kommunsektorn inte så, betonar Olli Luukkainen, OAJ:s och FOSU:s ordförande.

– Med den nuvarande lönenivån är kommunsektorn inte en attraktiv arbetsgivare. Det är mycket viktigt för hela Finlands framtid, om inte en ödesfråga, att vi fortsätter att ha en stark bildningssektor. De bästa lärarna i världen är inte tillgängliga till rabatterat pris, säger Petri Lindroos, förhandlingsdirektör på OAJ.

Medlingen om avtalet inom kommunsektorn har inletts

Tjänste- och arbetskollektivavtalet inom kommunsektorn har förhandlats från början av denna vecka under ledning av riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala. Parterna har löst frågehelheten nästan dagligen.

Strejkunderstöd betalas ut för varje strejkdag

Strejken omfattar de OAJ-medlemmar som hör till UKTA- och AKTA-avtalet och som har staden som arbetsgivare. Medlemmar som har organiserats i Undervisningssektorns Fackorganisation genom CS (Chefer och sakkunniga inom utbildningen) eller Opsia rf (Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet) har uteslutits från strejken.

Under strejken kommer lärarna som arbetar i Tammerfors och Kuopio städers tjänst inte till sina arbetsplatser, tillhandahåller inte distansundervisning och utför inte heller andra arbetsuppgifter. Arbetsgivaren betalar inte lön under strejken, men OAJ betalar sina medlemmar ett strejkunderstöd på 180 euro för varje strejkdag. Strejkunderstöd är ett skattepliktigt stöd och måste sökas separat från OAJ. De strejkande kommer att få särskilda instruktioner från OAJ närmare tidpunkten.

– Vi har förberett oss inför strejken på lång sikt, till exempel genom att förbereda materialet redan förra året och genom att utbilda lokala strejkaktörer flera gånger. Medlemmar som strejkar ska följa OAJ:s lokalföreningars kommunikation och andra kanaler. På strejkens första dag anordnas också en demonstration tillsammans med andra fackförbund, säger Kaj Raiskio, OAJ:s specialsakkunnig.

En strejk är en laglig åtgärd och ansvaret för den ligger hos fackorganisationen. Arbetsgivaren får inte utöva några påtryckningar på dem som deltar i strejken, och får inte till exempel fråga om arbetstagaren är medlem i facket eller om hen tänker delta i strejken.

OAJ strävar bland annat efter löneförhöjningar som säkerställer inkomstutveckling för lärare, ett flerårigt löneprogram och en begränsning av arbetsbelastningen. Läs mer om förhandlingsmålen.

OAJ har sammanställt svar på vanliga frågor om strejken

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!