Nu kan man ansöka om bidrag ur OAJ:s arbetshälsofond

18.01.2022 - 15:45 Nyheter
Illustration

Nu kan föreningar och medlemmar ansöka om bidrag ur OAJ:s arbetshälsofond. Ansökan är öppen den 17 januari –11 mars. Bidrag beviljas för nya projekt som börjar i år.

Föreningar och medlemssammanslutningar kan ansöka om stöd. Stipendier för forskning och avhandlingar kan också tilldelas enskilda medlemmar.

I fjol inlämnades över 300 ansökningar till den första ansökningsomgången någonsin för OAJ:s arbetshälsofond. 33 projekt och två avhandlingsarbeten beviljades bidrag. Sammanlagt beviljades understöd för närmare en miljon euro och det största enskilda bidraget var drygt 100 000 euro.

OAJ:s fullmäktige beslutade hösten 2020 om att inrätta en fond för OAJ-medlemmarnas välbefinnande i arbetet. OAJ:s styrelse styr och övervakar fonden.  OAJ:s presidium beslutar om belopp under 50 000 euro och styrelsen om större bidrag.

Här kan du läsa mera och ansökan görs elektroniskt.

I juni 2022 tas beslut om bidragen.