Äntligen ett förhandlingsresultat inom den privata undervisningssektorn

05.08.2022 - 10:04 Nyheter
Illustration

Ett förhandlingsresultat inom den privata undervisningssektorn har äntligen nåtts med Bildningsarbetsgivarna. Det omfattar i stort sett alla närmare 9000 OAJ-medlemmar i privata skolor och läroanstalter.

Förhandlingarna tog ett avgörande steg framåt de första dagarna i augusti efter resultatlösa sonderingar under sommaren. Nu hittade man nya öppningar och äntligen kom vi vidare.

– Förhandlingsresultatet behandlas härnäst i OAJ:s lönepolitiska utskott och efter det tar OAJ:s styrelse ställning till det. Ett avtal nås om alla parters beslutande organ godkänner förhandlingsresultatet, säger förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

Ända sedan februari har man förhandlat om lönerna och arbetsförhållandena inom den privata undervisningssektorn. Det tidigare tjänstekollektivavtalet sträckte sig till den 31.3.2022. Vårens förhandlingar med Bildningsarbetsgivarna framskred knackigt trots OAJ:s idoga försök. Varken tre medlingsbud av förlikningsmannen, strejkvarsel och också genomförda strejker i privatskolor i Helsingfors och Tammerfors resulterade i någon lösning. Ännu i början av sommaren försökte man utan resultat nå en lösning.

Avtalsparterna inom den privata undervisningssektorn är Bildningsarbetsgivarna och OAJ som företräder undervisningspersonalen samt JHL och Jyty som företräder läroinrättningarnas administrativ personal och stödpersonal. Om alla avtalsparter godkänner förhandlingsresultatet nås ett avtal. Först då informeras närmare om avtalets innehåll.

Ett förhandlingsresultat har inte nåtts för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter.