Avtal för den privata socialservicebranschen – OAJ:s medlemmar får rätt att välja förtroendeman

04.07.2022 - 09:22 Nyheter
Illustration

Ett nytt kollektivavtal har nåtts för den privata socialservicebranschen. Bland annat höjs lönerna med två procent i början av september. Helt nytt är att OAJ:s medlemmar får rätt att välja en förtroendeman för att representera dem i de privata daghem som avtalet omfattar.

Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen gäller närmare 800 OAJ-medlemmar i en del privata daghem; lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik samt daghemsföreståndare.

Den nya avtalsperioden är 1.5.2022–30.4.2024. Om man inte når överenskommelse om löneförhöjningarna för år 2023 senast 15.3.2023 kan kollektivavtalet sägas upp och då går det ut 30.4.2023.

Arbetstagarnas individuella månadslöner, timlöner och tabellöner som är i kraft 31.8.2022 höjs med 2 procent från 1.9.2022.

I slutet av augusti höjs också tabellönernas nedre gränser och kostnadseffekten av höjningarna är 0,8 procent.

Tabellönens nedre gräns för lärare inom småbarnspedagogik höjs med 2,1 procent och för daghemsföreståndare 3,2 procent.

Familjeledighetsreformen genomförs i omfattande skala.

OAJ-medlemmarna får välja en egen förtroendeman

OAJ är med genom ett anslutningsprotokoll till avtalet för den privata socialservicebranschen. OAJ-medlemmarna har inte tidigare haft rätt att välja en förtroendeman för sig i de daghem som omfattas av avtalet, men i fortsättningen är det möjligt.  

Tydligare bestämmelser om arbetstid för planering, utvärdering och utveckling  

Bestämmelserna i anslutningsprotokollet har förtydligats beträffande arbetstidsplaneringen i daghemmen, närmare bestämt om undervisningspersonalens tid för planering, utvärdering och utveckling.

Av arbetstiden för en behörig daghemsföreståndare och lärare eller speciallärare inom småbarnspedagogik används tillräckligt mycket tid för planering av småbarnspedagogiken och förskoleundervisningens undervisnings- och fostringsarbete, utvärderings- och utvecklingsuppgifter samt upprättande av planer för förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken. Generellt anses det att cirka 13 procent av arbetstiden går åt till de här uppgifterna, vilket tas i beaktande när man planerar användningen av arbetstiden och arbetsskiftsförteckningen.

Utöver redan nämnda används tillräcklig tid för föräldrakvällar, möten med föräldrar, gemensam planering av verksamheten, övrig planering och förberedning av verksamheten samt på hembesök.

Planerings-, utvärderings- och utvecklingsarbete genomförs i princip som individuellt arbete och till en liten del som team- och expertsamarbete.

Bildningsarbetsgivarna trampar på stället

De OAJ-medlemmar som omfattas av Bildningsarbetsgivarnas avtal för den privata undervisningssektorn och för vuxenutbildningscenter är fortsättningsvis utan nya kollektivavtal. Situationen är verkligen exceptionell eftersom avtalsperioden gick ut redan i mars. 

Bildningsarbetsgivarnas krav ter sig i ett ännu märkligare ljus då man ser till löneförhöjningsnivån i avtalet som har nåtts för den privata socialservicebranschen, säger Petri Lindroos, förhandlingsdirektör vid OAJ.  

– Bildningsarbetsgivarna har fastnat på den nivå som uppstod inom exportsektorerna i vintras. Det var ingen gemensamt överenskommen modell och är inte ens längre aktuell i den här situationen. Den ekonomiska situationen är helt annorlunda nu än i vintras. Den rekordhöga inflationen försvagar köpkraften hela tiden, så löneförhöjningsnivån från i höstas är nu helt ohållbar, säger Lindroos.

Han påpekar att arbetsgivare som underlyder Bildningsarbetsgivarna kan bli mindre lockande för arbetstagarna då situationen bara drar ut på tiden och Bildningsarbetsgivarna håller fast vid sina ståndpunkter.

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!