Avtalen är sista dagen i kraft för kommunen, staten och Avainta arbetsgivarna

28.02.2022 - 15:45 Nyheter
Illustration

Ännu har ingen lösning nåtts i avtalsförhandlingarna för kommunen, staten och Avainta arbetsgivarna. Förhandlingarna fortsätter idag måndag inom alla avtalsområden. Bildningsarbetsgivarnas avtal är i kraft ännu i mars och avtalet för privata socialservicebranschen går ut i slutet av april.

Avtalsförhandlingarna intensifierades förra veckan då avtalen för kommunen, staten och Avainta arbetsgivarna går ut den sista februari. Man förhandlade också under hela veckoslutet.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT presenterade vid kommunsektorns förhandlingsbord sitt utkast till avtalsstomme, men det gällde främst formaliteteter. Förhandlingarna fortsätter måndag kväll.

– Förhandlingarna fortsätter tills en lösning nås. I det här skedet finns ännu många olösta frågor och alla centrala stora frågor är olösta. Lärarnas UKTA-avtal kan ros i hamn först efter att AKTA-avtalet är färdigt, konstaterar Olli Luukkainen, OAJ:s ordförande.

Förhandlarna inom privata socialservicebranschen träffades 24.2 och OAJ sade upp anslutningsprotokollet samt överlämnade sina förhandlingsmål till arbetsgivarparten  Välmåendebranschen HALI. Avtalet går ut i slutet av april.

Förhandlingarna med Bildningsarbetsgivarna om privata undervisningssektorns avtal var pausade och fortsätter igen den här veckan. Avtalen är i kraft till slutet av mars.

Vad händer om ingen avtalslösning nås och avtalsperioden löper ut?

Om en avtalslösning inte nås före morgondagen råder ett avtalslöst tillstånd för kommunen, staten och Avainta arbetsgivarna från den 1 mars. Då råder inte heller längre fredsplikt. I ett avtalslöst läge fortsätter arbetet enligt samma villkor, dvs. anställningsvillkoren i de utlöpta tjänste- och arbetskollektivavtalen följs tills ett nytt avtal träder i kraft. Löneutbetalningen fortsätter som vanligt och arbetet likaså.

I ett avtalslöst läge är de utlöpta avtalen i kraft med så kallad efterverkan. Kollektivavtalen förhandlas aldrig helt och hållet om, utan varje förhandlingsrunda görs ändringar och kompletteringar i tidigare avtal.

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!