Avtalen för Avainta arbetsgivarnas område godkändes

17.06.2022 - 11:40 Nyheter
Illustration

Kollektivavtalen för Avainta Arbetsgivarnas avtalsområde har godkänts idag. Avtalen träder retroaktivt i kraft 1.5.2022 och gäller till 30.4.2025. Avtalsnivån följer kommunsektorns avtal.

Kollektivavtalet för Avainta Arbetsgivarna och Avainta Arbetsgivarnas avtal för undervisningssektorn (fi. Avainotes) är treåriga. Avtalsnivån är samma som i de kommunala avtalen som nåddes förra veckan.

Förhöjningarna har avtalats för två år och det tredje årets förhöjningar ska man avtala om före våren 2024. Om enighet inte kan nås kan avtalet sägas upp så att det löper ut redan efter två år.   

I avtalsförhandlingarna med Avainta Arbetsgivarna deltog förutom OAJ också FOSU, Jyty och JHL samt Teknik och Hälsa FKT.

Cirka 1 500 OAJ-medlemmar omfattas av avtalen.

Kollektivavtalet för Avainta Arbetsgivarna omfattar bland annat OAJ-medlemmar i en del privata daghem.

Avainta Arbetsgivarnas avtal för undervisningssektorn gäller lärare i en del privata yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor, lärare inom det fria bildningsarbetet och i vuxenutbildningscenter.

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången ut senast inom loppet av fyra månader samt de retroaktiva förhöjningarna senast inom loppet av fem månader från det att justeringen trätt i kraft.

Familjeledigheter

Rätt till avlönad ledighet ökar till 32 vardagar för annan förälder än den icke födande. I till exempel Avainotes var rätten förr bara nio dagar. Vardagarna räknas från måndag till lördag.

Den födande föräldern har i fortsättningen rätt till full lön under en graviditetspenningsperiod som är 40 vardagar lång. Vidare har den födande föräldern rätt att få full lön under 32 vardagar av föräldraledigheten, om dagarna placeras direkt efter graviditetspenningsperioden.

Graviditetspenningsperioden inleds en månad före den beräknade nedkomsten och man måste ansöka om ledighet senast två månader innan graviditetspenningsperioden börjar. Arbetsvillkoret för ovan nämnda förmåner är två månader.

Om medlemmen är osäker på hur hen bör agera, lönar det sig att kontakta förtroendemannen.

Det allmänna avtalet i korthet som gäller lärare inom småbarnspedagogik

1.5.2022 en allmän förhöjning på 46 euro eller minst 2 % förhöjning betalas retroaktivt till grundlönen eller därmed jämförbar månadslön.

1.11.2022 finns en lokal justeringspott på 0,5 % att tillgå av den sammanlagda lönesumman av grundlönerna för de arbetstagare som omfattas av avtalet.

1.6.2023 en allmän förhöjning på 1,5 %. Från 1.6.2023 finns en lokal justeringspott på 0,4 % av den sammanlagda lönesumman av arbetstagarnas grundlöner.


Läs mera detaljer och om Avainotes i den finska nyheten.

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!