Avtalsförhandlingarna 2022: Privata undervisningssektorn och vuxenutbildningen

04.01.2022 - 08:00 Nyheter
Illustration

Av OAJ:s avtalsområden har den privata undervisningssektorn vuxit sig starkare under de senaste åren. Det här förklaras av att nästan alla yrkeshögskolor har övergått från Avainta Arbetsgivarna till Bildningsarbetsgivarna.

Kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn omfattar 9 500 OAJ-medlemmar. Man förhandlar också vid samma förhandlingsbord om avtalet för vuxenutbildningscenter som gäller för över 700 OAJ-medlemmar. Vidare förhandlar OAJ med Bildningsarbetsgivarna om anställningsvillkoren för mer än 700 lärare vid övningsskolorna. Det här avtalet är en del av det allmänna kollektivavtalet för universitet som därtill gäller för 1 400 OAJ- och YLL-medlemmar som hör till undervisnings- och forskningspersonalen.

Allt som allt finns det nio olika tjänste- och arbetskollektivavtal för OAJ-medlemmarna.

Vem omfattas av kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn?

Kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn gäller alla läroanstaltsformer; grundläggande konstundervisning, allmänbildande utbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskolor, medborgarinstitut och folkhögskolor samt idrottsinstitut. Det gemensamma för skolorna och läroanstalterna är att de har en privat ägarbas. Många privatskolor har långa anor och en del har även ideologisk bakgrund.

Vad är viktigt för lärarna i den privata undervisningssektorn i vårens avtalsförhandlingar?

Det viktiga är att alla får förhöjningar som är minst i enlighet med den allmänna linjen. Vidare diskuteras mål för ett löneprogram i förhandlingarna för den privata undervisningssektorn. Till avtalsområdet hör olika läroanstalter och alla har olika behov av att utveckla sina avtal.

Vad avtalades i förra avtalsrundan?

Arbetstidsförlängningen, de så kallade kiky-timmarna, slopades i alla bilagor. Man avtalade också om att lärarna deltar enligt överenskommelse i utbildning som främjar den egna yrkeskunskapen eller i verksamhet som stödjer arbetsförmågan eller arbetshälsan. I yrkeshögskolorna steg andelen obunden arbetstid till 28 procent.  

Vad har hänt under avtalsperioden?

Under avtalsperioden har man i arbetsgrupperna förhandlat om de ändringar som behöver göras till följd av den nya gymnasielagen och läroplansreformen. Vidare har man förhandlat om att förbättra timlärarnas situation i alla läroanstalter. Läs mera om gymnasielösningen och att förbättra timlärarnas ställning

Text: Heikki Sahlman
På svenska: Minna Rosenström
Bild: Leena Koskela

Vi presenterar olika avtalsområden och tidigare har vi skrivit om:

Avtalsförhandlingar 2022: UKTA och lärarna inom småbarnspedagogik
Avtalsförhandlingar 2022: UKTA och allmänbildade utbildning (på finska)

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!