Avtalsförhandlingarna 2022: Universitet och övningsskolor

03.02.2022 - 13:16 Nyheter
Illustration

De nuvarande avtalen för universitet och övningsskolor är i kraft till 31.3.2022. Förhandlingarna med Bildningsarbetsgivarna om nya avtal börjar officiellt den 11 februari. Det är FOSU som förhandlar om kollektivavtalet för universitet men OAJ:s förhandlare sitter med i huvudförhandlingsgruppen. OAJ förhandlar om övningsskolornas avtal.

Man avtalar om universitetens löneförhöjningar och om allmänna bestämmelser i det allmänna kollektivavtalet för universitet. Bestämmelserna gällande övningsskolor finns i ett eget avtal som är en del av universitetens allmänna avtal. Så till exempel löneförhöjningarnas storlek och tidpunkt eller lön för sjukledighet definieras likadant för de universitetsanställda.

Vem omfattas av universitetsavtalen?

Kollektivavtalet för universitet omfattar mer än 2 100 OAJ-medlemmar. Av dem arbetar 1 400 som lärare och forskare vid universitet och medlemmarna hör till OAJ genom Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL. Drygt 700 medlemmar hör till övningsskolornas undervisningspersonal och som allmänbildande lärare hör de till OAJ genom lokalföreningarna. 

Forskarförbundet är det största FOSU-facket i universitetssektorn och OAJ har ett nära intressebevakningssamarbete med förbundet.

Vad är viktigt i vårens avtalsrunda för OAJ-medlemmarna vid universiteten?

En universitetsanställning ska vara lockande och konkurrenskraftig och det här är vårt utgångsläge för förhandlingarna. När samhället förväntar sig allt mera av universiteten måste också anställningsvillkoren vara i skick.

Vad kom man överens om i förra avtalsrundan? 

I förhandlingarna våren 2020 nåddes ett förhandlingsresultat som följde den allmänna linjen och minskade lite maximiantalet undervisningstimmar per år.

Vad har hänt under avtalsperioden? 

Två arbetsgrupper tillsattes för avtalsperioden för att bland annat granska anställningsvillkoren vid universitet och övningsskolor samt för att utreda karriärmodeller, undervisningstimmarnas maximiantal och nya undervisningsmetoder.

Anställningsvillkoren för övningsskolornas gymnasielärare förenhetligades med den nya gymnasielagen och den nya läroplanen. Läs nyheten.

FOSU:s infopaket för universitetssektorn

Bekanta dig gärna med Avtalssoppan som är ett infopaket för FOSU:s universitetssektor. 

Artikeln ingår i vår serie som presenterar OAJ-medlemmarnas olika avtalsområden. Tidigare texter:

Avtalsförhandlingarna 2022: OAJ neuvottelee valtion sopimuksen virastoeristä

Avtalsförhandlingarna 2022: Ammatilliset opettajt OVTESissä ja AVAINOTESissä

Avtalsförhandlingarna 2022: Privata undervisningssektorn och vuxenutbildningen

Avtalsförhandlingarna 2022: UKTA och lärarna inom småbarnspedagogik

Avtalsförhandlingarna 2022: OVTES yleissivistävä koulutus


Text Heikki Sahlman

På svenska MInna Rosenström
Bild Leena Koskela 

 

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!