Avtalsmålen diskuteras i förhandlingarna

15.02.2022 - 14:52 Nyheter
Illustration

Förhandlingarna om OAJ-medlemmarnas kollektivavtal är i gång. Vi avtalar om till exempel löner, arbetstider, ledigheter - saker som många tar för givna.

Kollektivavtalsförhandlingarna har inletts för alla avtalsområden som gäller OAJ-medlemmarna. OAJ:s förhandlare har delgett arbetsgivarparten och avtalskumpanerna på arbetstagarsidan våra mål och likaledes har vi fått höra deras målsättningar.

– I förhandlingarna eftersträvar vi ett flerårigt löneprogram som syftar till att förbättra lärarnas förtjänstutveckling och på sikt korrigera missförhållanden i avtalslönerna. Med ett löneprogram kan vi också förbättra utbildningsbranschens dragningskraft. En tillräcklig lönenivå lockar också utbildade proffs och får dem att stanna kvar i branschen, säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

Avtalsförhandlingarna började med kommunsektorn. I januari började också förhandlingarna för Avainta arbetsgivarna och staten. I början på februari stod den privata undervisningssektorn och universiteten i tur. OAJ:s största avtalsområde vad gäller medlemsantal är UKTA och förhandlingarna inleddes 3.2.2022.

Den 3 mars inleds förhandlingarna med Bildningsarbetsgivarna om övningsskolornas avtal och den 4 mars med Hali om avtalet för den privata socialservicebranschen.

Avtalen för våra medlemmar gå ut i vår. Avtalen för kommunsektorn, Avainta arbetsgivarna och staten löper ut den 28 februari. Avtalen för den privata undervisningssektorn och universiteten (Bildningsarbetsgivarna) löper ut den 31 mars och kollektivavtalet för privata socialserviceområdet (Hali) löper ut den 30 april.

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!