Ett löneprogram föreslås för kommunsektorn - förlikningsnämnden gav sitt medlingbud idag

10.05.2022 - 13:27 Nyheter
Illustration

Kommunsektorn får ett femårigt löneprogram om medlingsbudet som förlikningsnämnden gav idag godkänns. Avtalsperioden skulle vara tre år.

Förlikningsnämnden gav idag ett medlingsbud i kommunsektorns arbetstvist. Undantagsvis berättade nämnden också vad medlingsbudet innehåller. Medlingsbudet omfattar en avtalsperiod på 3 år och ett löneprogram på 5 år. Parterna ska inlämna sina svar i morgon på onsdagen före klockan 12.

Förlikningsnämndens ordförande, understatssekreterare Elina Pylkkänen höll en presskonferens genast efter att medlingsbudet hade getts. Traditionellt har innehållet varit konfidentiellt ända fram tills dess att parterna har godkänt medlingsbudet.

Medlingsbudet omfattar en avtalsperiod på 3 år som i praktiken skulle följa den allmänna linjen med en lönehöjning på omkring 2 procent, men med ytterligare en höjning på 46 euro för de lägsta lönerna. Det föreslagna löneprogrammet på 5 år skulle ge höjningar på omkring 1 procent per år.

OAJ:s och FOSU:s beslutande organ behandlar medlingsbudet så snart som möjligt.

Förlikningsnämnden med nio medlemmar har behandlat arbetstvisten inom kommunsektorn ända sedan den 8 april. Ett medlingsbud väntades första gången vid valborg, men då gavs ännu inget förslag. Till medlingbudet

Som bäst pågår OAJ:s fullmäktigemöte. Idag valdes Akavas arbetsmarknadsdirektör Katarina Murto till ny ordförande för OAJ. Olli Luukkainen som har lett organisationen sedan år 2010 ställde inte längre upp för omval. Läs nyheten

 

 

 

Dela