Ett tredje förbud mot övertidsarbete och skiftbyte för OAJ-medlemmar i kommunsektorn

28.03.2022 - 12:00 Nyheter
Illustration

Ett tredje förbud mot övertidsarbete och skiftbyte i kommunsektorn träder i kraft i hela landet måndagen den 4 april och gäller även OAJ-medlemmar. Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Offentliga sektorns union JAU meddelade idag om förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte.

Det nyaste förbudet mot övertidsarbete- och skiftbyte träder i kraft på måndag 4.4 klockan 0.01 och är i kraft fram till söndag 10.4 klockan 23.59.

Förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte gäller de OAJ-medlemmar som omfattas av kommunala AKTA- och UKTA-avtalen och är i arbetsavtalsförhållande, alltså främst lärare inom småbarnspedagogik.

På onsdagen strejkar OAJ-medlemmarna en första gång

FOSU och JAU har med sina medlemsorganisationer varslat om fyra strejker utöver övertids- och skiftbytesförbudet. Strejkvarslen omfattar också OAJ-medlemmar. Först strejkar stadens anställda lärare i Jyväskylä och Rovaniemi samt i Uleåborg och Åbo. Strejken börjar på onsdag 6.4 och slutar 7.4, ifall en avtalslösning inte har nåtts innan dess.

Lärarstrejk hotar också i Tammerfors och Kuopio den 13–14 april och i huvudstadsregionen den 19–25 april.

Varför tar vi till organisatoriska åtgärder?

OAJ försvarar lärarnas ställning och branschens dragningskraft med organisatoriska åtgärder. Med övertids- och skiftbytesförbudet försöker vi påskynda att avtalsförhandlingarna framskrider. Kommunsektorns arbets- och tjänstekollektivavtal gick ut 28.2 och nu försöker tvisten avgöras med hjälp av riksförlikningsmannen. Oenighet råder bland annat om ett löneprogram som OAJ efterlyser för att på sikt höja grundlönerna och korrigera orättvisor i avtalen.

Klargörande frågor och svar om förbudet

OAJ har sammanställt vanliga frågor och svar om förbud mot övertidsarbete och skiftbyte på oaj.fi

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!