Förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte för OAJ-medlemmar i kommunsektorn

02.03.2022 - 14:00 Nyheter
Illustration

Ett förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte i kommunsektorn träder i kraft i hela landet och gäller även OAJ-medlemmar. Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Offentliga sektorns union JAU meddelade om förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyte. OAJ är FOSU:s största medlemsorganisation.

Kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal gick ut 28.2. Ett förhandlingsresultat kunde inte nås och avtalsförhandlingarna avbröts.

Av OAJ:s medlemmar gäller förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte främst de lärare inom småbarnspedagogik som är i arbetsavtalsförhållande. Lärare i tjänsteförhållande kan enligt lagen inte delta i förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyte.

– Med ett övertids- och skiftesbytesförbud strävar vi efter att påverka kommunarbetsgivaren och skapa press så att förhandlingarna framskrider. Det råder inte heller längre fredsplikt så även andra organisatoriska åtgärder är möjliga, påminner Olli Luukkainen, ordförande för OAJ och styrelseordförande för FOSU.

OAJ försvarar lärarnas ställning med organisatoriska åtgärder. Också under en pågående kris är det viktigt att forma vardag och framtid. Det måste bli ett stopp på att lärarnas och deras chefers arbetsmängd hela tiden ökar och vi måste trygga goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden på alla utbildningsnivåer.

Klargörande frågor och svar om förbudet

Läs frågor och svar om förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte.

Förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyte träder i kraft på måndag 7.3.2022 kl. 00.01 och är i kraft fram till söndag 13.3 kl. 23.59. Förbudet omfattar medlemmar i FOSU-förbund inom fyra kommunala avtalsområden. OAJ har medlemmar i UKTA- och AKTA-avtalsområdena.

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!

Dela