FOSU sade upp kommunsektorns kollektivavtal

11.01.2022 - 16:52 Nyheter
Illustration

Förhandlingsorganisationen FOSU har idag sagt upp alla avtal inom kommunsektorn. Således bekräftade FOSU OAJ-styrelsens tidigare beslut om att säga upp de arbets- och tjänstekollektivavtal som gäller OAJ:s medlemmar.

OAJ förhandlar om anställningsvillkoren för den kommunala utbildningssektorn direkt med KT. UKTA-avtalet är en del av FOSU:s avtalshelhet dit också läkarnas avtal hör som Läkarförbundet förhandlar om. För första gången avtalar man nu också vid undervisningssektorns avtalsbord om anställningsvillkoren för behöriga lärare inom småbarnspedagogik.

OAJ:s största avtalsområde är den kommunala undervisningssektorn som omfattar cirka 70 000 OAJ-medlemmar i hela undervisningssektorn med undantag för yrkeshögskolor.

Vid kommunsektorns huvudförhandlingsbord kommer man överens om avtalsramarna, bland annat om storleken på löneförhöjningarna och bereder det allmänt kommunala AKTA-avtalet. Olli Luukkainen, ordförande för OAJ och styrelseordförande för FOSU, är en av huvudförhandlarna i den kommunala huvudförhandlingsgruppen.

Läs FOSU:s nyhet.

Petri Lindroos, OAJ:s förhandlingsdirektör - vad betyder det för OAJ-medlemmarna att kommunsektorns arbets- och tjänstekollektivavtal sägs upp?

– Det här förfarandet säkerställer att avtalen går ut den 28 februari 2022 och att vi kan förhandla om löneförhöjningar och  andra anställningsvillkor.

– När avtalen har sagts upp är parterna inte längre bundna av arbetsfreden efter den 1 mars. OAJ vill nå resultat förhandlingsvägen, men organisatoriska åtgärder är också möjliga om förhandlingarna inte annars framskrider, påpekar Lindroos.

Om förhandlingsresultat inte nås för kommunsektorn innan slutet av februari, fortsätter förhandlingarna men då i ett avtalslöst tillstånd. Det här ökar vanligtvis pressen på att nå en lösning. Anställningsvillkoren i gamla avtal gäller tills nya avtal har nåtts och arbetstagar- och arbetsgivarorganisationernas beslutsfattande organ har godkänt förhandlingsresultaten.

OAJ:s styrelse beslutade vid sitt möte den 9 december om förhandlingsmålen. OAJ eftersträvar bland annat ett flerårigt löneprogram för att korrigera lärarnas förtjänstutveckling och löneförhöjningar åtminstone i enlighet med den allmänna linjen.

Kommunsektorns förhandlingar inleds

Förhandlingarna inom kommunsektorn inleddes officiellt i dag. Kommunsektorn har cirka 425 000 anställda, varav personalen inom social- och hälsovården, brand- och räddningsväsendet övergår i början av nästa år till de nya välfärdsområdena.

– Redan i våras började vi förbereda förhandlingarna för den kommunala undervisningssektorn. Nu kan vi fokusera mera detaljerat på utbildningssektorns frågor, säger Lindroos.

De kollektivavtal som OAJ och FOSU förhandlat fram med Bildningsarbetsgivarna gäller fram till den 31 mars. De berör 11 600 OAJ-medlemmar i privata skolor och läroanstalter, universitet och deras övningsskolor.

Avainta Arbetsgivarnas och statens avtal löper ut den 28 februari.

Anställningsvillkoren för anställda i privata daghem bestäms i HALI:s kollektivavtal för socialservicebranschen som är i kraft till den 30 april.

Text Heikki Sahlman
På svenska Minna Rosenström
Bild Leena Koskela

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!