OAJ om corona: Frånvaro på grund av exponering eller symptom

21.01.2022 - 13:59 Nyheter
Illustration

Jag hör till en riskgrupp, vad göra? Sjukledig med eller utan lön? Bland annat det här svarar vi på.

Nya restriktioner infördes vid årsskiftet på grund av coronapandemin. Den nya coronavirusvarianten har delvis ändrat myndigheternas coronastrategi, men tyvärr har myndigheternas kommunikation emellanåt varit motstridig och oklar.

— Det är OAJ:s främsta uppgift att också i den här utdragna och exceptionella situationen trygga anställnings- och arbetsvillkoren för medlemmarna. Ännu också kan smittskyddsmyndigheterna besluta om övergång till en mera omfattande distansundervisning, säger Petri Lindroos, förhandlingsdirektör vid OAJ.

Vi har anvisat våra förtroendemän att särskilt fokusera på att arbetsmängden ska begränsas och hållas till den avtalsenliga mängden och att eventuellt extra arbete ska ersättas.

— I arbetarskyddsfrågor kan förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktige främja frågor i samarbetsförfarande. Förtroendemannen med bra kunskap om avtalsinnehåll, kan backa upp arbetarskyddsfullmäktige i frågor som gäller arbetsmängd och -belastning, föreslår Lindroos.

Lärare som hör till riskgrupp

Arbetsgivaren måste kartlägga vilka anställda i daghem, skolor och läroanstalter som hör till riskgrupper. Uppgifter om personalens hälsa får endast behandlas i den utsträckning som det är nödvändigt för ärendehanteringen och dessutom måste arbetstagaren ge samtycke till det här. Arbetsgivaren ska tillsammans med företagshälsovården ta fram riktlinjer för hur man ska gå till väga med anställda i riskgrupper.

– Det är skäl att anställd som hör till någon riskgrupp är i kontakt med företagshälsovården, råder Lindroos.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har nu definierat att gravida hör till riskgruppen för en allvarlig coronavirussjukdom. Om du som är gravid arbetar inom småbarnspedagogiken eller närundervisningen kan du ansöka om FPA:s särskilda moderskapspenning om det inte går att undvika risk för smitta på arbetsplatsen. Läs mer på FPA:s sida.

Covidsymptom berättigar till sjukledighet med lön

Om en anställd får covidsymptom har hen rätt till sjukledighet med lön. En del arbetsgivare har gett rekommendationer om frivillig karantän.

– Det här grundar sig dock på eget omdöme och självvald karantän är oavlönad frånvaro. Arbetsgivaren kan inte ålägga arbetstagare till frvillig karantän, säger Lindroos.

Om den anställde däremot har exponerats för coronavirus men inte fått något officiellt karantänsbeslut som berättigar till smittskyddsdagpenning är distansarbete det bästa alternativet.

— Om det här inte är möjligt och arbetsgivaren inte vill att arbetstagaren ska utföra arbetet på arbetsplatsen, kan arbetsgivaren anvisa arbetstagaren till att ansöka om betald tjänste-eller arbetsledighet eller att med låg tröskel ansöka om sjukledighet.

Frånvaro om ditt barn är i karantän eller har symptom

Du kan inte vara tillfälligt vårdledig med lön för att ditt barn är i frivillig karantän.

— Ett barn kan inte förvägras rätten att delta i småbarnspedagogik eller grundläggande utbildning utan ett karantänsbeslut av läkare. Det är upp till vårdnadshavaren att frivilligt undvika kontakter, men då kan man endast ansöka om oavlönad ledighet av tvingande familjeskäl, betonar Lindroos.

Om barnet har coronavirussymptom kan arbetsgivaren i vanlig ordning använda tillfällig vårdledighet i enlighet med arbetsgivarens anvisningar för att ordna vård för barn under 12 år.

Läs våra anvisningar som uppdateras an efter i enlighet med den rådande situationen.


Text: Milla Eronen
På svenska: Minna Rosenström
Bild: Leena Koskela