Fullmäktige tar på nytt upp frågan om studeranderepresentationen

18.11.2022 - 15:47 Nyheter
Illustration
SOOL:s ordförande Hanna Rahkonen

Våren 2023 tas beslut om studerandenas representation i OAJ:s beslutande organ. Det slogs fast idag vid höstfullmäktige. Vidare fastställdes verksamhetsplanen för de två följande åren samt budgeten för nästa år.

Hösten 2021 röstade fullmäktige ner förslaget om rösträtt för studeranderepresentanterna i OAJ:s fullmäktige och styrelse. Mer än 40 procent av fullmäktigeledamöterna röstade då emot förslaget som skulle ha behövt två tredjedelars majoritet för att gå igenom.

Idag vid höstfullmäktige beslutades att man röstar på nytt om saken vid vårens fullmäktigemöte.

Hanna Rahkonen, ordförande för Finlands Lärarstuderandes Förbund (SOOL) är glad.

 – Det är definitivt både inspirerande och motiverande. Det är fint att organisationen på riktigt vill inkludera studerandena i verksamheten och att vår sakkunskap och kunnande erkänns, kommenterar Rahkonen.

– Nu känner jag mig ännu mera välkommen i facket. Och det tycker säkert många andra lärarstuderande och unga lärare i likhet med mig.

I detta nu är lärarstuderandena främst åhörare i fullmäktige. SOOL:s tre representanter har endast närvaro- och yttranderätt, men inte till exempel rösträtt.

Frågan om studeranderepresentationen klarnar vid vårens fullmäktigemöte i maj 2023.