Sex personer kandiderar för ordförandeposten i OAJ

21.03.2022 - 10:11 Nyheter
Illustration

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ får i vår en ny ordförande. Sex personer har meddelat att de ställer upp i valet. OAJ:s fullmäktige väljer i maj ny ordförande för organisationen.

Följande personer meddelade före utsatt tid den 18 mars om sin kandidatur:

Matti Helimo, Tammerfors biträdande borgmästare för bildningstjänster
Antti Korhonen, lärare i gemensamma ämnen vid Omnia, Vanda
Katarina Murto, Akavas arbetsmarknadsdirektör, Esbo
Kari Nieminen, huvudförtroendeman och ordförande för regionföreningen OAJ Österbotten, Seinäjoki
Leena Pöntynen, direktör vid Teknologiindustrin, Helsingfors
Tuomo Suihkonen, huvudförtroendeman och ordförande för regionföreningen OAJ Nyland, Kervo

OAJ:s sittande ordförande Olli Luukkainen meddelade i höstas att han inte ställer upp i ordförandevalet.

Bekanta dig med kandidaterna

Kandidaterna presenteras den 28 mars på oaj.fi och i tidningen Opettaja som utkommer den 8 april samt i fyra valtenter:

7.4 I virtuella Bastun klockan 18, för OAJ-medlemmar
11.4 Helsingforsklockan 17.30, Akavahuset/vi streamar från publiktillställningen som är öppen för alla
12.4 Tammerforsklockan 17.30, Universitetets campus/ vi streamar från publiktillställningen som är öppen för alla
21.4 Helsingfors, Fullmäktiges rådplägningsdagar, endast för inbjudna

Text: Riikka Juva
På svenska: Minna Rosenström
Bild: Leena Koskela

Dela