Kandidatuppställningen för fullmäktigevalet är avslutad

19.01.2022 - 15:10 Nyheter
Illustration

I fullmäktigevalet våren 2022 väljs 150 ledamöter till nya fullmäktige. Fullmäktige som sitter fyra år, väljer bland annat genast i maj en ny ordförande för organisationen.

Kandidatuppställningen avslutades den 15 januari och vi säger tack till alla som ställer upp i vårens fullmäktigeval! Det var nu första gången som elektronisk anmälan användes och tyvärr gick det inte helt problemfritt. OAJ:s valteam beklagar eventuella besvär som det här förorsakade. Vi satte in extra stöd för att hjälpa alla som ville ställa upp i valet, så att alla också lyckades. Medlemsregistret uppdaterades före årsskiftet, så kandidatuppställningen påverkades inte av den överbelastning som vår medlemsservice har dragits med.

Vad händer nu? 

Valsekreterarna kontrollerar som bäst de valmansföreningar och valförbund som har meddelats i tid. Vid behov kommer tilläggsuppgifter att begäras. Valsekreterarna kan komplettera uppgifterna fram till den 23 januari. De godkända kandidaturerna skickas 24.1 till centralvalnämnderna för att bestyrkas.  I slutet av januari lottas kandidatnumren ut och efter det offentliggörs kandidaterna jämte nummer samt antalet kandidater.

Bekanta dig med kandidaterna 

Kandidaterna presenteras under våren på oaj.fi, i vår valkompass och i tidningen Opettaja. Alla medlemmar har möjlighet att hitta en passlig kandidat att rösta på. Förhandsröstningen pågår den 28.2–14.3 och de egentliga valdagarna är 4–5.4.2022.  

Tilläggsuppgifter på oaj.fi/fullmaktigeval

Dela