En avtalslösning nås knappast före hösten för den privata undervisningssektorn

15.06.2022 - 15:55 Pressmeddelande
Illustration

OAJ:s ordförande Katarina Murto kritiserar Bildningsarbetsgivarna för att vara ovilliga att på riktig försöka nå en avtalslösning för den privata undervisningssektorn. Förhandlingsresultat nås knappast före läsårsstarten.

Förhandlingarna med Bildningsarbetsgivarna har pågått sedan februari. Under vårens lopp gav OAJ, JHL och Jyty tre strejkvarsel och i maj strejkades det i privatskolor i Helsingfors och Tammerfors.

Avtalsparterna har förhandlat sinsemellan samt under förlikningsman Jukka Ahtelas ledning. Förlikningsmannen har gett tre medlingsbud som till sin nivå alla har varit likadana. OAJ har förkastat de otillräckliga buden.

– Den här veckan återvände man till förhandlingsbordet utan förlikningsmannen, men inte heller nu kom Bildningsarbetsgivarna till mötes. Man erbjöd bara samma saker som OAJ redan tre gånger har sagt nej till.

Enligt Murto är det osannolikt att ett nytt arbetskollektivavtal nås före det nya läsåret inleds i augusti 2022.

– Vårt mål är fortsättningsvis att nå en lösning. Vi överväger nya organisatoriska åtgärder för att påskynda förhandlingarna ifall vi inte går framåt vid förhandlingsbordet, säger Murto.

Förhandlingarna med Bildningsarbetsgivarna gäller fler än 9 000 OAJ-medlemmar.