Lärarna stöder strejken – nu pågår lärarstrejk i fyra städer

06.04.2022 - 17:37 Nyheter
Illustration

Lärare i fyra städer runt om i landet har idag strejkat. Samhörigheten och strejkandan är god. Stämningen var också i topp på Rotuaari i Uleåborg.

— Nu ska vi syna korten i avtalsrundan. Vi måste fortsätta med organisatoriska åtgärder ända tills vi har ett skapligt avtal och ett ordentligt löneprogram där det står med vilken tidtabell lönerna ska höjas, säger Teija Filpus som är lärare inom småbarnspedagogik .

Grundlönen för lärare inom småbarnspedagogik ska enligt Filpus börja med en trea. Barnets första år är oerhört viktiga för framtiden, men ändå sitter lärarna inom småbarnspedagogik längst ner i lönegropen.

Texten fortsätter efter bilden

I förgrunden läraren inom småbarnspedagogik Teija Filpus.

— Med dagens löner vill de unga inte stanna kvar i branschen. Redan nu byts personalen i rask takt och det är svårt att få vikarier, säger Filpus.

Ett löneprogam som tryggar de följande åren

Klassläraren Suvi-Tuuli Palosaari har kommit till Rotuaari tillsammans med sina arbetskamrater.

— Det är frågan om riktigt viktiga saker och det är fint att vi kämpar för dem.

Palosaari har följt med avtalsförhandlingarna och konstaterar att undervisningsbranschen skulle vara mera lockande med löner på rätt nivå.

Texten fortsätter efter bilden

Klassläraren Suvi-Tuuli Palosaari.

Palosaari säger att unga lärare har ambitioner och utvecklar kompetensen.

— Vi vill göra väl ifrån oss och gå framåt i karriären. Även om arbetet är betydelsefullt, så vill vi förstås få en bra ersättning för det.

Palosaari önskar att strejken hjälper OAJ att nå förhandlingsmålen. Förhandlingsresultatet spelar en stor betydelse eftersom ett löneprogram tryggar de kommande arbetsåren.

Texten fortsätter efter bilden

OAJ:s lokalföreningsordförande Timo Kettunen.

Rektorer har pressats

En del arbetsgivare har gjort olagliga försök att bryta strejken, vilket har förargat medlemmarna.

— Staden har låtit förstå att daghemsföreståndare och rektorer borde stå utanför strejken. Det här är ren och skär påtryckning. Vidare har arbetsgivaren uppmanat att göra upp listor på lärare som kommer till arbetet under strejken, säger Timo Kettunen, ordförande för OAJ:s lokalförening.

OAJ har skickat ett medlemsbrev till rektorer inom den allmänbildande utbildningen, till biträdande rektorer, biträdande direktörer, vicerektorer och daghemsföreståndare i Uleåborg, där de påminns om att rektorer och daghemsföreståndare inte är uteslutna från strejken. I brevet konstateras att enligt FOSU finns det inte heller nöd- eller skyddsarbete inom sektorn för utbildning och fostran, så inte heller med sådan motivering kan medlemmar uteslutas från strejken.

Enligt lagen har arbetsgivaren inte heller rätt att i förväg ta reda på vem som deltar i en strejk. Medlemskap i fackförbund är en privatsak och det behöver man inte meddela till arbetsgivaren.

Texten fortsätter efter bilden

Kommunsektorns avtalsförhandlingar har stampat på stället sedan början av mars och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU har gett strejkvarsel för tio städer för att påskynda förhandlingarna.

Den 6–7 april strejkar kommunalt anställda lärare i Åbo, Uleåborg, Jyväskylä och Rovaniemi.  Om en avtalslösning inte nås senast måndagen den 11 april om ett nytt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal blir följande strejk i Tammerfors och Kuopio den 12–13 april. Om avtal inte heller nås senast den 18 april blir det strejk den 19–25 april i Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla. Dessutom har vi gett strejkvarsel för den privata undervisningssektorn som gäller femton privatskolor i Helsingfors, också för tiden 19–25 april.

Sammanlagt strejkar närmare 23 000 OAJ-medlemmar om alla strejker genomförs. Det betyder att hundratals skolor och daghem stängs.

FOSU har också utlyst förbud mot övertidsarbete- och skiftbyte inom kommunsektorn som började måndag 4 april och slutar söndag 10 april.

Text: Riitta Korkeakivi
Bild: Timo Heikkala