OAJ godkände förhandlingsresultatet för kommunsektorn

07.06.2022 - 11:59 Nyheter
Illustration

OAJ:s styrelse godkände för sin del förhandlingsresultatet för kommunsektorn i går och samtidigt även UKTA-avtalet som OAJ förhandlat fram. Förhandlingsorganisationen FOSU godkände förhandlingsresultatet idag.

OAJ:s och FOSU:s beslutande organ har godkänt förhandlingsresultatet för kommunsektorn. I OAJ behandlades förslaget av både inkomst- och lönepolitiska kommittén och av styrelsen. OAJ:s styrelse godkände ett separatavtal enligt det kommunala huvudavtalet, det allmänt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet samt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn. Förhandlingsresultatet godkändes av OAJ igår på måndagen och av FOSU idag.

Vi berättar om avtalsinnehållet först om och när samtliga organisationer godkänner det förhandlingsresultat som Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Offentliga sektorns union JAU och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT nådde den 6 juni.

Svåra avtalsförhandlingar har pågått hela året. I slutet av februari avbröts förhandlingarna och i mars började medling under riksförlikningsmannens ledning. Vuokko Piekkala gav i slutet av mars ett medlingsbud som arbetstagarorganisationerna inte godkände.

En förlikningsnämnd tillsattes i början april för att lösa arbetstvisten inom kommunsektorn, vilket är en ovanlig åtgärd. Ett förlikningsförslag väntades vid valborg, men förslaget gavs först den 11 maj. Förslaget som FOSU var beredd att godkänna, kullkastades av social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf.

Teksti: Milla Eronen ja Airi Vuolle
På svenska: Minna Rosenström
Kuva: Leena Koskela

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!

Dela