OAJ kräver en trygg skolstart på vårterminen – distansundervisning är det bästa alternativet i det rådande läget

05.01.2022 - 22:57 Nyheter
Illustration

OAJ understöder social- och hälsovårdsministeriets förslag om att skolorna ska på grund av det förvärrade coronaläget övergå till distansundervisning när vårterminen inleds. OAJ kräver att man så snabbt som möjligt och absolut senast på fredag morgon tar beslut om att övergå till distansundervisning som skulle gälla för hela landet och januari ut. Rektorerna och lärarna behöver snabbt besked för att kunna organisera övergången och informera om saken.

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ har noggrant följt med hur coronaläget har utvecklats under jullovet. OAJ krävde redan innan jullovet åtgärder för att bekämpa pandemin; till exempel att personalen i daghem, skolor och läroanstalter skulle vaccineras före terminsstarten. Nu har läget snabbt förvärrats och OAJ understöder social- och hälsovårdsministeriets förslag som Yle uutiset rapporterade om på onsdagskväll, om att skolor och läroanstalter ska övergå till distansundervisning. OAJ anser också att årskurserna 1–3 och specialundervisningen borde övergå till distansundervisning.

– Smittspridningen förvärras ohjälpligen efter terminsstarten och försörjningsberedskapen hotas när lärare insjuknar och föräldrar vårdar sjuka barn hemma, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.  

Han betonar ändå att distansundervisning inte ersätter andra skyddsåtgärder, utan att nu ska alla tänkbara medel användas.

– Under distansundervisningsperioden måste alla tänkbara skyddsåtgärder tillgripas så att det sedan i sinom tid är tryggt att återvända till närundervisning. Alla lärare som vill borde till exempel få den tredje vaccindosen och vaccineringen av barn borde vara omfattande.

– En del kommuner har gjort bra ifrån sig. Exempelvis Vanda erbjuder vaccinering åt alla anställda oavsett deras boendeort, säger Luukkainen.     

OAJ kräver också att arbetsgivarna erbjuder munskydd av minst skyddsklass ffp2 till undervisningspersonalen och självtest till alla lärare och unga som vill testa sig.

– Nu gäller det att ta till alla tänkbara medel för att stoppa smittspridningen. På många håll är det rusning till testningen och därför borde personal i daghem, skolor och läroanstalter samt barn och unga ha möjlighet att ta hemtest. Man borde till och med ta ställning till om personalen och de unga systematiskt skulle självtestas några gånger i veckan, föreslår Luukkainen.

— Men nu behövs snabba beslut och snabba åtgärder, för så som coronaläger ser ut idag är det inte tillräckligt tryggt att inleda terminen med närundervisning, summerar OAJ:s ordförande Olli Luukkainen .

Text: Milla Eronen
På svenska: Minna Rosenström
Kuva: Leena Koskela