OAJ och JHL: Helsingfors måste omedelbart anställa fler löneräknare för att lösa den kolossala lönehärvan, och måste också ersätta skadorna

01.08.2022 - 13:55 Pressmeddelande
Illustration

Undervisningssektorns fackorganisation OAJ och fackförbundet JHL kräver att Helsingfors stad korrigerar problemen med sin lönebetalning och omedelbart anställer fler löneräknare för att utreda lönehärvan som nu har pågått i månader. Utöver dröjsmålsräntorna måste arbetstagare och tjänsteinnehavare även betalas ersättning för de skador som härvan orsakat.

Helsingfors stads lönehärva har nu pågått i flera månader och gäller tusentals arbetstagare. Vissa arbetstagare har blivit helt utan löner, vissa har fått tusentals euro för mycket, vissa har blivit utan sina lönetillägg och annat dylikt. En del arbetstagare har varit tvungna att förlita sig på krediter och snabblån för att klara sig i vardagen. Staden bryter hela tiden mer mot både lagen och tjänste- och kollektivavtalet allteftersom härvan drar ut på tiden.

– Problemen med lönebetalningen är under inga omständigheter stadens löneräknares fel. De gör ett utmärkt jobb under massiv press för att reda ut röran, men kan inte göra underverk när själva systemet inte fungerar. Helsingfors stad måste omedelbart anställa fler löneräknare så att arbetstagarna får sina löner, kräver OAJ:s ordförande Katarina Murto och JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Undervisningssektorns fackorganisation OAJ efterlyser ansvarstagande av beslutsfattarna och systemleverantören Sarastia.

– Vem eller vilka beslutade om anskaffningen av det nya lönebetalningssystemet och med vilka villkor? Varför behölls det gamla systemet inte som ett backup-system parallellt med det nya? Deloitte deltog också i projektet i egenskap av konsult, så hur kunde denna situation uppstå, frågar Niemi-Laine.

– Ett hurdant projekt var övergången till det nya lönebetalningssystemet och vem ansvarade för det: staden eller systemleverantören? Vem ledde projektet? Och var en enda löneräknare involverad i projektet, eftersom löneräknarna är de verkliga experterna inom detta område, säger Niemi-Laine.

Helsingfors stads borgmästare Juhana Vartiainen bedömde i förra veckan att lönebetalningsproblemen fortfarande kommer att pågå i månader.

– Att beklaga problemen räcker inte längre. Staden har ett ansvar för att betala lönerna i tid och korrekt i enlighet med gällande lagar och avtal. Stadens beslutsfattare måste omedelbart se till att lönebetalningen sätts i skick. Det har redan gjorts brottsanmälningar och begäranden om tillsyn i frågan, och fortfarande väntar arbetstagare på sina löner, sammanfattar ordförandena.

– Staden måste ordna tillräckliga resurser för lönebetalningen och sluta skylla på löneräknarna, strejkerna, coronaviruset och fackförbunden. Att kasta pengar på konsulter hjälper inte när arbetstagare väntar på korrekta euromängder på sina konton. Det är absolut dags att staden fattar ett beslut om att utöver dröjsmålsräntorna också betala ersättning till arbetstagare och tjänsteinnehavare för de skador som härvan har orsakat, kräver Niemi-Laine och Murto.

Om löneproblemen inte korrigeras omedelbart börjar JHL och OAJ förbereda tuffare åtgärder.

Dela