Omikron förändrade läget – snabba coronaåtgärder behövs för att trygga närundervisningen

07.01.2022 - 11:40 Nyheter
Illustration

OAJ:s ställningstagande i onsdags om att övergå till distansundervisning har väckt diskussion både för och emot. Ställningstagandet syftar till att trygga närundervisningen som vi har försvarat under hela coronatiden. Omikron har dock förändrat läget eftersom smittspridningen är stor också bland barn, vilket i sin tur ytterligare försnabbar smittspridningen bland hela befolkningen. Under distansundervisning kan behövliga åtgärder vidtas för att trygga närundervisning.

Debatten har gått het de senaste dagarna om huruvida skolor och läroanstalter borde övergå till distansundervisning eller inte. Olli Luukkainen, ordförande för OAJ, intervjuades idag i Yle Radio 1 idag. OAJ:s mål har under hela coronatiden varit en fungerande närundervisning.

– Omikron har helt förändrat situationen, eftersom den nu sprider sig även bland barn och barn sprider corona precis som vuxna. Vi ser inte att alternativen är distansundervisning eller "normal" närundervisning i en situation där en stor del av eleverna, studerandena och lärarna är i karantän eller sjuka och borta från närundervisningen. I vilket fall som helst kräver situationen massiva undantagsarrangemang ifall inte säkerhetsåtgärderna effektiveras, säger Olli Luukkainen, ordförande för OAJ.  

Spridningen av omikron och den framtida situationen förutspåddes redan i december och då krävde OAJ att allt skulle göras för att säkerställa närundervisningen. 

– I två års tid har olika rekommendationer getts till daghem, skolor och läroanstalter för att förhindra spridningen av coronaviruset. Dessa räcker inte längre, eftersom de antingen är omöjliga att genomföra eller så tas de helt enkelt inte på allvar, säger Luukkainen.   

Det är till exempel omöjligt att hålla tillräckliga avstånd i klasser och daghemsgrupper eftersom det inte finns extra utrymme. Till exempel korridorer och olika skrymslen har varit i bruk under lång tid. 
I nyheten som publicerades i onsdags föreslog OAJ flera konkreta åtgärder för att trygga närundervisningen.